Collections

Αιών

Φύλλα εφημερίδας που εκδιδόταν στην Αθήνα (1854-1876,1880)

Ακαδημαϊκό Αποθετήριο (ψηφιακή συλλογή)

Χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα αντίγραφα μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και πανεπιστημιακών σημειώσεων.

Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας (Κ54β_1)

Χειρόγραφο νεότερο (ΙΘ' αι.) επιγραφόμενο "Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ανθίμου του εκ Κεφαλληνίας, νέου ασκητού πατρός και προστάτου Αστυπαλαίας..."

Αλέξανδρος Γ. Ξύδης (Λίβερπουλ 1917- Αθήνα 2004)

Βιογραφικό σηµείωµα Ο Αλ. Ξύδης σπούδασε Νοµικά, Πολιτικές Επιστήµες και Φιλολογία στο Παρίσι και Ιστορία της Τέχνης στο Μόναχο. Εκτός από τη συνεχή και συστηµατική του δραστηριότητα, ως τεχνοκρίτης, εργάστηκε στο Υπουργείο Τύπου (Αθήνα, Μέση Ανατολή (1940-1945)) και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών, από όπου απολύθηκε από τη δικτατορία το 1968, για να επιστρέψει την περίοδο 1974 - 1976. Υπήρξε µέλος της αντιδικτατορικής οργάνωσης ∆ηµοκρατική Άµυνα, ενώ στη µεταπολίτευση ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση (υποψήφιος βουλευτής της Συµµαχίας και του Συνασπισµού). Έχει δηµοσιεύσει πολλές µελέτες για την νεοελληνική τέχνη, ενώ στην ογκώδη πολιτική του αρθρογραφία σηµαντική θέση καταλαµβάνουν το Κυπριακό και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Συνοπτική περιγραφή • Προσωπική αρθρογραφία και στοιχεία από την επαγγελµατική και πολιτική δραστηριότητα του Αλ. Ξύδη (1941-1976) • Φάκελοι για πολιτικά κόµµατα και οργανώσεις στη µεταπολίτευση (∆ηµοκρατική Άµυνα, Σοσιαλιστική Πορεία, Συνασπισµός) • Το Κυπριακό ζήτηµα από τη δεκαετία του 1960 και µετά (διεθνείς συνδιασκέψεις, πρακτικά συνεδρίων, αρθρογραφία, αλληλογραφία κ.ά.) • Τεκµήρια από τον αντιδικτατορικό αγώνα (1967-1974): κατάλογοι και πληροφορίες για φυλακισµένους, εκτοπισµένους και εξόριστους • Τεκµήρια από την έκδοση του περιοδικού Τετράδιο (1945, 1947) και των δυο πρώτων τόµων του Πολιτικού Ηµερολογίου του Γιώργου Σεφέρη • Αρχειακά τεκµήρια από τη ζωή της υδραίικης ναυτικής οικογένειας Κριεζή από τα µέσα του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεµο • Φωτογραφικό αρχείο µε στιγµιότυπα από τη ζωή των οικογενειών Κριεζή, ∆ραγούµη και Ξύδη (1864-1980) • Πρώτες εκδόσεις λογοτεχνικών κειµένων στη δεκαετία ΄40 • Σειρά βιβλίων και περιοδικών για την Κύπρο • Σειρά βιβλίων της οικογένειας Κριεζή κυρίως για την ιστορία του ναυτικού (19ος-20ός αιώνας)

Αλέξανδρος Μυλωνάς (Αθήνα 1881 – 1967)

Βιογραφικό σηµείωµα Ο πολιτικός, οικονοµολόγος και συγγραφέας Αλέξανδρος Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1881. Σπούδασε νοµικά και οικονοµικά στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Βερολίνου και χρηµάτισε Γενικός Γραµµατέας των Υπουργείων Οικονοµικών και Γεωργίας την περίοδο 1912-1919. Υπήρξε µέλος της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και πολιτεύθηκε µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών και Ιωαννίνων την περίοδο 1923-1928 και διετέλεσε, την ίδια περίοδο τέσσερις φορές Υπουργός Γεωργίας και Υφυπουργός Οικονοµικών ενώ το 1929 υπήρξε ο ιδρυτής του Αγροτικού Κόµµατος. Στην συνέχεια επανεκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων στις διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις ως την δικτατορία του Μεταξά. Το 1938 εκτοπίστηκε στην Ικαρία και στις αρχές του 1944 διέφυγε στην Μέση Ανατολή. Συµµετείχε στην διάσκεψη του Λιβάνου και ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτικών στην εξόριστη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. ∆ιετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Πλαστήρα το 1945 και το 1950 αποσύρθηκε από την πολιτική. Την περίοδο 1951-1953 χρηµάτισε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Έγραψε µεγάλο αριθµό έργων, µονογραφιών και άρθρων πολιτικού, νοµικού, οικονοµικού και αγροτικού περιεχοµένου. Συνοπτική περιγραφή • Τεκµήρια από τις συνεδριάσεις της Βουλής και της Γερουσίας, οµιλίες του Αλ. Μυλωνά στο κοινοβούλιο, αποκόµµατα ηµερήσιου τύπου για τη δραστηριότητά του στα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονοµικών (1923-1927) • ΦΕΚ της περιόδου 1917-1931 για το αγροτικό ζήτηµα • Τεκµήρια από την κοινοβουλευτική παρουσία του Αλέξανδρου Μυλωνά στην ηγεσία του Αγροτικού Κόµµατος (1929-1936) • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος: καταστατικό, αλληλογραφία κ.ά. (1929, 1938, 1952) • Στοιχεία για την βουλγαρική Κατοχή στην Μακεδονία και την Θράκη (1941- 1944) • Καταστατικά, φυλλάδια, προγράµµατα πολιτικών κοµµάτων (1934-1936, 1941- 1949) : Αγροτικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα, ∆ηµοκρατική Σοσιαλιστική Ένωσις, Σοσιαλιστικόν Κόµµα, Αγροτικό Κόµµα της Ελλάδος, Κοινωνική Ριζοσπαστική Ένωσις, ∆ηµοκρατικόν Προοδευτικόν Κόµµα, Κόµµα Εργασίας • Έγγραφα πολιτικών κοµµάτων, αλληλογραφία, συµφωνίες, πρακτικά συνεργασιών, εκθέσεις, υποµνήµατα, χειρόγραφες σηµειώσεις και αλληλογραφία του Αλ. Μυλωνά, σχετικά µε την πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας την περίοδο (1942-1945).

Αλέξανδρος Σβώλος (Κρούσοβο 1892 – Αθήνα 1956)

Βιογραφικό σηµείωµα Συνταγµατολόγος, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πολιτικός. ∆ιδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1915, ο Αλ. Σβώλος εργάστηκε την περίοδο 1917-1920 ως ∆ιευθυντής Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Το 1921-1922 διορίστηκε Ανώτερος Αντιπρόσωπος της Ελληνικής ∆ιοικήσεως στην Προύσσα της Μικράς Ασίας. Υφηγητής Γενικής Πολιτειολογίας, εξελέγη το 1929 τακτικός καθηγητής της έδρας του Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από την οποία, λόγω των ιδεών του, διώχτηκε πολλές φορές (1935, 1936, 1943, 1945). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης υπέρ της Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Επιτροπής ∆ηµοκρατικού Αγώνα και της Ένωσης υπέρ των Ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη. Τον Απρίλη του 1944, ανέλαβε την Προεδρία της ΠΕΕΑ. Μετείχε στη διάσκεψη του Λιβάνου και στη συνέχεια διετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, από την οποία παραιτήθηκε την 1η ∆εκεµβρίου του 1944. Μετά τα ∆εκεµβριανά αποχώρησε από τον συνασπισµό του ΕΑΜ και το 1946 διώχτηκε οριστικά από το Πανεπιστήµιο. Από τότε, ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την πολιτική ως πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόµµατος - ΕΛ∆. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1950 από τις γραµµές της ∆ηµοκρατικής Παράταξης και το 1953 στις αναπληρωµατικές εκλογές. Περιεχόµενο • Φάκελοι της νοµικής δραστηριότητας του Αλέξανδρου Σβώλου (1918-1940). Οι φάκελοι περιλαµβάνουν: θέµατα αναδασµού γης, απαλλοτριώσεις δασικών εκτάσεων και µεταλλείων, εργατικά και εργασιακά, βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις, εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο, φορολογικά και τελωνειακά θέµατα, συµβάσεις για τους «Σιδηροδρόµους Πειραιώς–Αθηνών -Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), τραπεζικά και χρηµατιστηριακά ζητήµατα • Φάκελοι της ακαδηµαϊκής δραστηριότητας του Αλέξανδρου Σβώλου (1920-1946) - Σηµειώσεις µελετών και βιβλίων και µεταφράσεις σε ζητήµατα συνταγµατικού δικαίου και κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας - Σηµειώσεις διδασκαλίας • Τεκµήρια της Ελληνικής ∆ιοικήσεως και της Ύπατης Αρµοστείας Σµύρνης, περιφέρεια Προύσας (1921–1922) • Πολιτική δραστηριότητα του Αλέξανδρου Σβώλου (1936-1956)

Αλήθεια (La Verita) (Κ240)

"Αλήθεια - La Verita. Εφημερίς Πολιτική, Εμπορική και Φιλολογική". Έτος Α', αρ. φύλλου 143 (20 Μαϊου 1904).

Αλληλογραφία

Αλληλογραφία του Δημήτρη Γληνού.

Αλληλογραφία El. G. Ryan

Προσωπική αλληλογραφία της Elizabeth G. Ryan

Αλληλογραφία Αβέρωφ-Αυγερινού (Κ109ζ)

Φάκελος Χαρ.Κ.Βοζίκη, δικηγόρου, περιέχων εμπορική αλληλογραφία Αυγερινού Αβέρωφ με Αλεξάνδρεια και οίκο Γ.Σκουζέ.

Αλληλογραφία Γεωργίου Δροσίνη

Η συλλογή περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Γ.Δροσίνη προς και από φίλους, συγγενείς και διεθνείς προσωπικότητες. Επίσης, περιλαμβάνεται η ανέκδοτη αλληλογραφία του παππού του ποιητή από το Μεσολόγγι (1825-1826) προς σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ευχαριστήριο γράμμα της κόρης του Ερνέστο Renard Noemi προς τον Γ.Δροσίνη για την εκδήλωση που οργανώθηκε στον Βράχο της Ακροπόλεως για τον θάνατο του πατέρα της. Επίσης, η συλλογή περιλαμβάνει την αλληλογραφία Κ.Παλαμά-Δροσίνη και τις επιστολές για την υποψηφιότητα του Δροσίνη για το Νόμπελ. Τέλος, υπάρχουν και 47 αυθεντικές παρτιτούρες μελοποιημένων ποιημάτων του Δροσίνη πριν και μετά τον θάνατό του.

Αλληλογραφία Πατριάρχη Καλλινίκου Δ΄ (Κ140)

Αλληλογραφία Πατριάρχη Καλλινίκου Δ': επιστολές προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Καλλίνικο Δ' από ιεράρχες (Πρωτοσύγγελος Μ. Ράγκος, Πατριάρχης Κων/λης Νεόφυτος, Νικομήδειας Μελέτιος, κ.ά.) και λαϊκούς (Μεγάλος Λογοθέτης Γεώργιος Καρατζάς, κ.ά.).

Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη (ψηφιακή συλλογή)

Η Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη αποτελείται από 11409 ψηφιοποιημένες εικόνες επιστολών. Πριν εκλεγεί βουλευτής, ο Ίων Δραγούμης υπηρέτησε ως διπλωμάτης στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη και στην Αγία Πετρούπολη. Δολοφονήθηκε το 1920. Η συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 2827 επιστολές που έλαβε ο Δραγούμης και λιγοστές από αυτές που έστειλε ο ίδιος, εκτείνεται χρονικά από το 1895 και μέχρι και το 1920. Ο Μακεδονικός Αγώνας, τα βαλκανικά κράτη, η Οθωμανική αυτοκρατορία, το γλωσσικό ζήτημα και η χρήση της δημοτικής, είναι κάποια από τα θέματα που απασχολούν τους επιστολογράφους.

Αμάλθεια

Φύλλα εφημερίδας που εκδιδόταν στη Σμύρνη (1922)

Άμυνα

Φύλλα εφημερίδας της Αθήνας που εκδιδόταν κατά τα έτη 1871-1872, 1876-1877