Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ion Dragoumis’ Correspondence Database (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη αποτελείται από 11409 ψηφιοποιημένες εικόνες επιστολών. Πριν εκλεγεί βουλευτής, ο Ίων Δραγούμης υπηρέτησε ως διπλωμάτης στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη και στην Αγία Πετρούπολη. Δολοφονήθηκε το 1920. Η συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 2827 επιστολές που έλαβε ο Δραγούμης και λιγοστές από αυτές που έστειλε ο ίδιος, εκτείνεται χρονικά από το 1895 και μέχρι και το 1920. Ο Μακεδονικός Αγώνας, τα βαλκανικά κράτη, η Οθωμανική αυτοκρατορία, το γλωσσικό ζήτημα και η χρήση της δημοτικής, είναι κάποια από τα θέματα που απασχολούν τους επιστολογράφους.

English : The database of Ion Dragoumis’ Correspondence includes 11,409 digital images of letters. Ion St. Dragoumis served initially as a diplomat in Istanbul, Rome and St. Petersburg, before becoming member of the Greek Parliament. He was assassinated in 1920. The collection, which comprises 2,827 incoming letters and a small number of outgoing ones, covers the period 1895–1920. The Macedonian struggle, the Balkans and the Ottoman Empire, the Greek language and the use of the Demotic, are some of the issues that appear in the correspondence.

Θέματα

Νεότερη ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Πόλεμος, Στρατός, Αρχεία, Οικογένειες, Προσωπογραφία, Επιστολές, Δημόσιος βίος, Ιδιωτικός βίος, Οθωμανική κυριαρχία, Εκπαίδευση, Γλώσσα, Διπλωματία, Εξωτερική πολιτική, Πολιτικά κόμματα,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 17:15:02

Μέγεθος

11409 ψηφιοποιημένες εικόνες επιστολών

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Dublin Core

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Έχω τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής / Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Μακεδονία 40.63978, 22.94516
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Αρχείο Ίωνος Δραγούμη

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www3.ascsa.edu.gr/archives/AdvancedSearch/tabid/209/language/el-GR/Default.aspx