Συλλογή Aρχείων

Τίτλος

Συλλογή Aρχείων

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Archives

Περιγραφή

Greek : Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Ε.Λ.Ι.Α., είναι ο μεγάλος αριθμός ιδιωτικών αρχείων που διαθέτει. Με τον όρο ιδιωτικά αρχεία νοούνται τα αρχεία προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας, προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία άλλων φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ενδιαφέρον. Επιπλέον, στην κατηγορία των ιδιωτικών αρχείων περιλαμβάνονται αυτά των πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων εν γένει και ομάδων φυσικών προσώπων καθώς και τα αρχεία εμπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών κλπ. Εκτός από τη διάσωση και συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ιδιωτικών αρχείων το Ε.Λ.Ι.Α. έχει πρωτοπορήσει και στη διαδικασία γνωστοποίησης του υλικού αυτού στους ερευνητές, καθώς είναι το μόνο Αρχείο στην Ελλάδα που παρέχει οn line πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο των αρχείων του και στα Δελτία Αρχειακής Περιγραφής που έχουν εκπονηθεί.

English : One of the distinguishing features of E.L.I.A. is the large number of private ar-chives it possesses. The term “private archives” is used to designate archives of individuals who were high-ranking officials of the State and the Church; personages who distinguished themselves in the sciences, letters, arts, in humanitarian, national or other activity; as well as other archives of private in-dividuals that are of interest. Moreover, the category of private archives in-cludes archives of political parties and trade unions, public law corporate bod-ies such as associations, cooperatives, foundations and groups of natural persons, as well as archives of businesses, banks etc. Besides saving and collecting a large number of private archives, E.L.I.A. is a pioneer in the process of making such material accessible to researchers, since it is the only archive in Greece which provides on line access to the full catalogue of the archives at its disposal and to the archival descriptions that have been compiled.

Θέματα

Νεοελληνική Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία

Τελευταία τροποποίηση

2015-05-05 07:09:06

Μέγεθος

Ο κατάλογος αρχείων του Ε.Λ.Ι.Α. περιλαμβάνει 1049 εγγραφές, ενημερώνεται κάθε χρόνο με πληροφορίες που προκύπτουν από τις εργασίες ταξινόμησης και περιγραφής των αρχείων και εμπλουτίζεται με τις νέες προσκτήσεις.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή αποκομμάτων Ρεθύμνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταματίου Πρωίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ζήση Σκάρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παυσανία Λυκουρέζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μακκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Roger και Τατιάνας Milliex

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Περικλή Βυζάντιου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Oreste Lindermayer

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ιορδάνη Βλαχόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Μπελλάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Μακρυμίχαλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Hubert-Octave Pernot

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ι. Αθανασάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σημειωματάρια εξόδων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Ποριώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Π. Ράλλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Έλλης Ρόζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Ρούνια

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αγνής Ρουσσοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παντελή Πρεβελάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελευθέριου Πλατή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Πάλλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή εγγράφων Γ. Α. Μακαρόνα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ και Αγλαΐας Μακάρωφ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωστή Παλαμά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Bert Hodge Hill

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεώνης Βουτυρά-Στεφανοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο James Galanis

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο 6ου Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Παπαρρόδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σχολής Αηδονοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τέλλου Άγρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Αγαλιανού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Fernand Vivier

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κρίτωνος Αθανασούλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάσου Αθανασιάδη - Ομάδας των Δώδεκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μήτσου Αλεξανδρόπουλου και Σόνιας Ιλίνσκαγια

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άρη Αλεξάνδρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Έλλης Αλεξίου (Γαλάτεια Καζαντζάκη - Μάρκος Αυγέρης)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γλαύκου Αλιθέρση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Αμπατζόγλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Αμπελά-Τερέντσιο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γουλιέλμου Άμποτ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Αντωνιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χριστόφορου Αξελού και Αθανασίου Πισύνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηρακλή και Ρένου Αποστολίδη (Ανθολογία)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαντώς Αραβαντινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λάμπρου Αστέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Βαλαωρίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Βενέζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρίστου Βαρλέντη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Βέρση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου και Ευφροσύνης Βικέλα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιάκωβου Βισβίζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Βλαστού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Βλάχου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελένης Βοΐσκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόφιλου Βορέα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Βουτιερίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημοσθένη Βουτυρά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρυσόστομου Γανιάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μανουήλ και Σοφίας Γεδεών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Β΄ Περιφέρειας Αττικής

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γερμανού, Μητροπολίτη Ηλείας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτρη Γιάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μανώλη Γιαλουράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή αποκομμάτων: Περικλής Γιαννόπουλος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Γιδαράκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαίρης Γκιόλμαν και Ι.Α. Δρακούλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Γρυπάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Δανιήλ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δαμασκηνού, Μητροπολίτη Δημητριάδος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ζέφης Δαράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Δάφνη (Θρασύβουλου Ζωιόπουλου)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φοίβου Δέλφη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μηνά Δημάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή αλληλογραφίας δημοτικιστών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Δήμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άρη Δικταίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Δόξα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάκη Δόξα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ζέττας Δούκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στρατή Δούκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Δρεπανιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ειρήνης Αθηναίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ειρηνοδικείου Φλώρινας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελληνογαλλικής Σχολής Γεωργίου Σ. Μεταξά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Καίσαρα Εμμανουήλ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αναγέννησης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Προτύπου Λυκείου (Πρακτικά Δ.Σ.)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανέστη Ευαγγέλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Ευελπίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εφετείου Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Αργύρης Εφταλιώτης - Αλέξανδρος Πάλλης (Αλληλογραφία)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Ζαλοκώστα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Ζάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Ζέπου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νανάς Ησαΐα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Θεοτοκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κοραλίας Θεοτοκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγι Θέρου (Θεοδωρόπουλου) και Αύρας Θεοδωροπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λιλής Ιακωβίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Σοφίας Γκιζέλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Ισιδωρίδη-Σκυλἰσση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάσου Ιωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Καβαφάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή δημοσιευμάτων: Κωνσταντίνος Καβάφης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Κακαγιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλα Κάλας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δ.Ι. Καλογερόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Καμπά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Καράβα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Καραβία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μ. Καραγάτση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βαγγέλη Καραγιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ολυμπίας Καράγιωργα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταύρου Καρακάση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Καραντώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαργαρίτας Καραπάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταμάτη Καρατζά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Καραχάλιου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάκη Καρβέλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ζωής Καρέλλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Καρκαβίτσα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Κάρτερ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χριστίνας Καρυδογιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Αλληλογραφία Ε.Χ. Κάσδαγλη - Θ.Δ. Φραγκόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θράσου Καστανάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευθυμίου Καστόρχη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λώρη Κατσαρού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπύρου Κατσίμη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Κατσίμπαλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τηλέμαχου Κατσουγιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Κοβάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Διονύσιου Κολέντη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ. Κομίνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Κορομηλά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάσου Κόρφη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σωκράτη Κουγέα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλη Κούκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ.Δ. Κουλούκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Κουμάντου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Κουλούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευλόγιου Κουρίλα, Μητροπολίτη Κορυτσάς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιμίκας Κρανάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Κριτσίνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Κυπραίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Armao Bolton

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Dimitrino & Co

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Blakeney και Κονεμένου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Frank Choisy

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο James Paris

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άμβουργερ - Αλεξόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Fred Boissonnas

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Β. Bonafin

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο εταιρείας Daira Draneht Pacha

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Pierre-Etienne David

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο N.C. Kaznetsis

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Mary Hunter

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Touriel Menache-Levy

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Leopold d'Ore

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Αβέρωφ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αβερωφείου Κληροδοτήματος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σέρο Αμπραχαμιάν

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Αιγιαλείδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ντίνας Αιλιανού-Τσίγκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Αιχμάλωτοι Μεσολογγίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στυλιανού Αλαμανή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τζούλιας Ανδρειάδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Αλαμάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Αλεξάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σωτηρίας Αλιμπέρτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Αλμπάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιπποκράτη Αμπατζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σωτήρη Αναγνωστόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νέλλης Ανδρικοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Δοσιλόγων Μικράς Ασίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Αναστασιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Αντωνιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χαρτοποιΐας (Αίγιο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιφιγένειας Αναστασιάδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Ανδριοπούλου ή Θεοδωροπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ανεξάρτητη Μεραρχία Θεοτόκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Ιατρίδη και Μπουστίντουι

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Απόστολου Αρβανιτόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δ.Χ. Αργυρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Άννινου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αντιβασιλεία - Όθων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Αντωνοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Αποστολόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τούλας Αποστολοπούλου-Γεωργιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Αρβανίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Αργυράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Αργυρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας «Ασπιώτη-ΕΛΚΑ»

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Περικλή Αργυρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αφροδίτης Αργυροπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Κ. Χατζηπατέρα - Μ. Φαφαλιού (1940-1944)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Ασημακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άννας Ασημακοπούλου-Τραυλού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κατάστιχο ατμοπλοίου "Αργώ"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικήτα Αστρουλάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Αυγερινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Βαζαίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή ημερολογίων (Βαλκανικοί Πόλεμοι)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαριάνθης Βαλληνδά-Τετενέ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παύλου Βαλασάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Επαμεινώνδα Βαλσαμάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαρίσιου Βαμβακά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελένης Βαλαχή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Βασιλάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Βασιλείς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Βασιλική Πρόνοια

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Βασιλικό Αυλαρχείο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Βασιλικού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Βάσσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Βατίστα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τιμολέοντος Βάσσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παντελή Βαφειαδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Βαφειάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φαίδωνα Βεγλερή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίκας Βελουδίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταμούλη Βεντούρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Βερναρδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Βερβενιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Βερνάρδου του Κρητός

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Βερνίκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ναταλίας Βερνάρδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο oικογένειας Βερνουδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Βλασσόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Βήχου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Βόκοβιτς (Βοκά) και Στέλιου Βόκοβιτς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βίκτωρος Βιανέλλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγή Βουρλούμη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανωνύμου Εταιρείας Κ.Γ. Βρανάς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βιβλίο Ασθενών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ορέστη Βιδάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Βικάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Βίλλα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Βιομηχανίες Μικράς Ασίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κάτιας Βιτάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θ. Βλαγκάλη - Εταιρείας Φωταερίου Πειραιώς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Βουλγαρική Κατοχή στη Μακεδονία και Θράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο αδελφών Γεωργαντέλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο αδελφών Γεωργαντή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνιου Γεωργίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θούλας Γεωργίου-Χιδίρογλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου-Κωνσταντίνου Βούλτζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Βούρου-Ευταξία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Επαμεινώνδα Βρεττού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνος Βρεττού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αφοί Γουλανδρή (Ελλάς) Α.Ε.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Βυζά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο αδελφών Γούτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βυτίνα (Εκλογικά)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Δημητριάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Δημοτική Εκμετάλλευσις Αεριόφωτος Αθηνών (Μητρώο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ναυτιλιακής Εταιρείας Διακάκη-Σταθάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Βλαστάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Γαβριηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γαβριήλ Γαβριηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Γαλλικό Ναυαρχείο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γαλλοελληνικής Εταιρείας Εκρηκτικών Υλών και Χημικών Προϊόντων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Γαργαλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Γαρμπή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Γαρουφαλιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Γεννάδιου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γενναροπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Γεννηματά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γεράρδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γεροκωστοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Αλέκας Γερολύμπου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Διομήδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνος και Γεωργίου Δοντά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μπέμπας Δόξα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δουρούτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Δράκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Δρούλια

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας της Ελλάδος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Ελευθεριάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων A.E.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γερουλάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Γεωπονικό Χημείο Ελλάδας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο εταιρείας επίπλων "Γεωργιάδης - Σέκερης"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αγαμέμνονα Γεωργίου και Μιλτιάδη Μαλακάση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Γεωργόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Γιαννιού και Αθηνάς Γαϊτάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Γιαννούλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Γιατζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο εταιρείας δημοσκοπήσεων "Γκάλοπ"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Γκλέτσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στυλιανού Γλυκοφρύδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γοβατζιδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελευθέριου Γόνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Γούναρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Γρανιτσιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνα Γρίβα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Εμπορικής Ναυτιλίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κατάστιχο εμποροραφείου Κωνσταντινούπολης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου και Θάλειας Νέμπαρη, και Ελένης Παπάζογλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Σακέττα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Αλεξανδρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ερασιτεχνικού Φιλοτεχνικού Ομίλου "Το Μπουρίνι"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Δαμιανού και Κάββα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δαραλέξη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εταιρεία Μεταλλείων Αταλάντης Α.Ε.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δεληγεώργη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Δελαγραμμάτικα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Ευθυμίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παντελή Ζαγοραίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Β. Ζάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νινής Ζαχά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Δεμίρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάκη Δεμοδού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δενδρινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Ζερβουδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μενέλαου Δημάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χριστόφορου Ηλιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λέλας Ησαϊα-Στρατήγη και Ανδρέα Ησαϊα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δημάκου και Αγγελικής Φικιώρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αριστείδη και Θάλειας Δημητράτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου και Ιωάννας Δημοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δημοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Δήμος Αθηναίων (Βιβλίο Πρωτοκόλλου)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Διγενή και Δούκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανθής Τσαβαλού - Γεωργίας Κόρδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Φωτεινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Δουατζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μίνου Δούνια

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σοφοκλή Δούσμανη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιάσονα Δραγάτση-Παλαιολόγου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Δρακάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεράσιμου Δρακονταειδή (Ημερολόγιο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δράκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δρόσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ε.Ο.Κ. - Κέντρο Πληροφοριών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή χειρόγραφων θεατρικών έργων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεατρικού Οργανισμού "Κύτταρο"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεάτρου "Σμύρνη"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Θέμελη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θόδωρου (Παπαδημητρίου)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Έβερτ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Μαρτυριών ΕΡΤ: Εθνική Αντίσταση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θωμά Θωμόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) - Παλαμάς Καρδίτσας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο 12ου Συντάγματος Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) Πελοποννήσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιατροσυνεδρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Εκλογές 1843

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βιβλίο επισκεπτών πριγκήπισσας Ελένης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιδρύματος Μελετών Για Το Παιδί "Σπύρος Δοξιάδης"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανωνύμου Εκδοτικής Εταιρίας "Ελεύθερος Λόγος"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ελληνικές Κοινότητες Αιγύπτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Ιορδανίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ελληνικές Φιλευρωπαϊκές Κινήσεις

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή εγγράφων Ελληνικής Επανάστασης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Κακισόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ελληνική Επανάσταση (νόμοι - έγγραφα)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελληνικής Λέσχης Περιηγήσεων Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Π.Α.)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ελληνικοί Σύλλογοι Αιγύπτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Καμπυλαυκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ελληνισμός Αμερικής

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βάσσου και Τανάγρας Κανέλλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αδελφών Καραθανάση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Καρανίκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Καρζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Καρτσωνάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέλου και Αλέκας Κατσέλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Θωμά Κέντρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Εμπορικό Ναυτικό (νόμοι -εγκύκλιοι)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ενώσεως Ελλήνων Χημικών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ενώσεως Υφαντουργών Νικαίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κλεόβουλου Κλώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Εξάρχου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρίας Ωραίων Τεχνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Ευκλείδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θουκυδίδη Ευσταθιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Ευσταθιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωακείμ Κομβόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κορέσση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βάνδας Ζαβιτσιάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Ζαλούχου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σίμου Κουιμτζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο αδελφών Κουλουκουντή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ναπολέοντα Ζέρβα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Κουμετάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Ζυγούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αργύρη Κουνάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ρένου Κουτσουρή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταματίου Κρίνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνα Ζώη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Κυπριάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Θεοδοσιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κακούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Κακουλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Κακαβογιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Καζούλλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Κακούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Καλλέργη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταύρου Καλλέργη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Καλλιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ειρήνης Καλλιγά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Αδελφών Κυριαζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Καλλιγά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Θεοδοσόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Καλλιμασιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Θεοδωράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου και Σεβαστής Καλλισπέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Καλλιστράτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στρατή Καλογερόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Λαζαρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Θεοδωρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Θεοδώρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Καλπακτσή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Καλύμνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Θεοτοκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων Ελένης Λαζαρίδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Καμπάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Κανελλόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικολάου Θεοτόκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνος Θεοτόκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Λαμπελέτ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φραγκίσκου Ιατρού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Έλλης Λαμπέτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πλάτωνος Κάππα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευθυμίου Κανελλόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβίδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Καρακάση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεράσιμου Καραπάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πύρρου Καραπάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Καρατζά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ημερολόγιο Ιωάννη Καρατζίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαρίλαου Καρβέλλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Λεκατζά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αδαμάντιου Λεμού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Καρέλλα και Υιών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Καρολίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή εγκυκλίων Ιεράς Συνόδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Καρπάθου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευτυχίας Καρύδη - Φαράκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κασδαγλιάν

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή νοταριακών κωδίκων Ιθάκης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κασελάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Ισάδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή οικογενειακών εγγράφων Αυγής Κασιγόνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Λιάπης-Παναγιωτούρος και Σια - Βιομηχανία Σιγαρέττων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Ισθμός Κορίνθου - Σουέζ - Κωπαΐς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γρηγόριου Κασιμάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Λογοθέτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Ιωαννίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Λαγάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πολύβιου Λαγοπάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κατσικόγιαννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Κατσούλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κικής Καυκούλα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φίλιππου Λαγουδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αριστείδη Λαδιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Λουκόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Λυγίζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Λαμπαδάριου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Λαμπάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμπορικής Εταιρείας Αδελφοί Θ. Λυριτζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Καφαντάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Καψαμπέλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Λαμπρινίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικών Προσφύγων Ελλαδας (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κέντρου Ασφαλείας Νεοχωρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Σωτηρίου Σοφιανοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κατίνας Ηλιοπούλου-Μακρή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κέπετζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αικατερίνης και Ειρήνης Λασκαρίδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Μακρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Μάνεση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Μαντζαβίνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κερκύρας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κεφαλονιάς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κεχαγιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Κλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κοινοτικής Εκτιμητικής Επιτροπής εν Θεσσαλονίκη Μουραδιέ Επαρχίας Εφέσσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλκιβιάδη Μαργαρίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Κοκοτίνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αμαλίας Κολοκοτρώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνος Μαρινάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου και Γενναίου Κολοκοτρώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Λεύκωμα επισκεπτηρίων Πάνου Κολοκοτρώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξιου και Κωνσταντίνου Κολυβά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνιου Κονδύλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιορδάνη Μαρίνου και Κυβέλης Μυράτ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κονοφάου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευάγγελου Μαρκαντώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Κοντογόνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου και Αμαλίας Κοντολέοντος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κοντόσταυλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τώνιας Μαρκετάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Κοσμά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Λεβίδη και Βασιλειάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Κοτζιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Κοτζιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταύρου Κουκουτσάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Κουμβακάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευάγγελου Λεμπέση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννας Λεοντίδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Λεωτσάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτρη Καραπετσή και Σάντρας Παπαλοΐζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελένης Μαρκουλή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στυλιανού Κουμεντά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θωμά Λιακουνάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Κούμουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γρηγορίου Κούππα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αργυρώς Κουρεμέτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Λιανόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Επαμεινώνδα Κυριακίδη (καθηγητή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αριστείδη Κυριακίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Λιναρά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Μαύρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικολάου Μέγα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάσου Μελετόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πωλ Μενεστρέλ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μελίνας Μερκούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου και Σπυρίδωνα Λοπρέστη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Μεσσηνέζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ερνέστου Λουϊ-Μαρκ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γκας Λούκας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κουρουσόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μεταλλείων Λαυρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Κ. Κουτσαλέξη (διπλωμάτη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Κουτσαλέξη (ναυάρχου)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Κουτσουμπού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Κρητικού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Κροκίδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κτήματος "Καραλάρ"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Κυδωνιέως

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή τεκμηρίων: Κυνηγετικοί Σύλλογοι

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Κυνηγού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Κύρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Δαμιανού και Αγγέλας Κυριαζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Κυριαζίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Κυριαζόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Κυριακίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγή Κυριακού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελένης Κωνσταντινίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο oικογένειας Κωστοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο ΝΙκόλαου Κωνσταντόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μεταλλείων Μικράς Ασίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μεταλλείων Σερίφου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο μεταξοϋφαντουργείου "Χρυσαλίς"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Μηλιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή αποκομμάτων Αριάδνης Μιχελάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνη Μοσχοβάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Μοσχονά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών "Στ.Θ. Μόττης"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευδόκιμου Μουράδογλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Μπαλάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μπάρλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Κουντουριώτη και κατάλοιπα Παύλου Κουντουριώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ασαντούρ Μπαχαριάν - Γκαλερί "Ώρα"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου και Αλεξάνδρας Μωρέτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τάσου Ναούμ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Νικολαΐδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Νικολάου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνιου Παπαπαντολέων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Νικολετόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Ξανθοπουλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Οινοπνευματοποιϊας (Κατάστιχο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Ολυμπίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κατίνας Παξινού και Αλέξη Μινωτή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάολας (Σπηλιωτοπούλου-Νικολέσκο Παυλίνας)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Παπαγιαννόπουλου-Παλαιού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Παπαδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Λεβάντα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Λουκάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μανόλη Λεοντάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ναπολέοντος Λαπαθιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργη Λαμπρινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωσήφ Παπαδόπουλου-Γκρέκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ασπασίας Παπαθανασίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Λαχωβάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βύρωνος Λεοντάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλη Λαχανά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Διονύσιου Παπαλεονάρδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οδυσσέα Παπαστεργίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αγλαΐας Παππά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σοφίας Παρθένη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Πετρούτση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Πλατσούκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αριστείδη Πολάτ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη και Δημήτρη Πούμπουρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Ρόμπου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Ρούτσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μωρίς Σαλτιέλ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Σαρή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου και Καλλιόπης Σαρόγλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Μαγκλή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεράσιμου Σβορώνου-Κατσίγερα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελευθέριου Σιάσκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγή και Γεώργιου Σκουζέ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη και οικογένειας Αθηνογένη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιαννούλη Νάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή επιστολών: Νάξος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Νέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Νικητιάδη ("Αντικομμουνιστική Σταυροφορία")

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λουδοβίκου και Γεωργίου Νικολαΐδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Νικολακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Νικολάου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Νικολού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεολόγου Νικολούδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Νταλιάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Οθωναίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ηράκλειας Σερρών "Η Αναγέννησις"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Οικονομίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Οικονόμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Οικονόμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου, Σοφοκλή και Στέφανου Οικονόμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Οικονόμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Οικονόμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χριστόφορου Οικονόμου - Γκούρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Ομηρίδη - Σκυλίτζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οργανώσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ορεινού Νοσηλευτικού Τμήματος (Γ2)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Επιστολών Ιωάννη Ορλάνδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Καρμπαλιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Αποστολόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Γεωργακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μάιρας Διάνα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τζανή Αλιφέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου και Γρηγόριου Εμπεδοκλή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νάσου Δετζώρτζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σοφίας Τρικούπη

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογές Ε.Λ.Ι.Α.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελένης Αργέστη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αρεθείου Εκπαιδευτηρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Βλάχου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μένη Κουμανταρέα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ωδείου Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Κυριαζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αχιλλέα Αδ. Κύρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κλείτου Κύρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη-Ξενάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαργαρίτας Λυμπεράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λίζας και Αλεξάνδρας Κώττου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Λαδά

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ελένης Λαδιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φούλας Λαμπελέ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιλτιάδη Μαλακάση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μάρκου Ματθαιάσσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λέοντος Ι. Μελά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μελισσάνθης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μεσεμβρινού (Αντώνη Μυστακίδη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Μεσσάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Mιχαήλ Μητσάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Παπαϊωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παπαϊωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ειρήνης Παπαϊωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θανάση Παπαθανασόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αβραάμ Παπάζογλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Παπαδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Παπαδημητρακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κίμωνα Μηχαηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μ.Μ. Παπαϊωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτρη Παπαδήμου και Ελένης Φραγκιά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Παπαδακη και Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Παπαγιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Απόστολου (Ακταίου) Παγώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θανάση Νυδριώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Παγουλάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαίρης Ουτσελάτση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φάνη Μιχαλόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Ουράνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Ξύδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Μουλλά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Μπεράτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόδημου, Μητροπολίτη Λεοντουπόλεως

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Στρατήγη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τετραδίων και Σημειώσεων Μαθημάτων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μομφεράτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεάτρου του Νότου (Θεάτρου Αμόρε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Συνδέσμου Κυριών Προς Προστασίαν της Εργάτιδος εν Πειραίει

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Μανταίου (Συλλογή Χειρογράφων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Νεγρεπόντη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Μοστράτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Μωραϊτίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχάλη Περίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Μπεκιάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Μπαμιέρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λύσανδρου Πράσινου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κατίνας Παππά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευάγγελου Παπανούτσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλ. Παπανδρέου-Λυμπέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθηνάς Ρουσσάκη-Γερμανού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φαίδρου Μπάρλα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Πατριαρχέα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πειραϊκής Ένωσης Πολύτεκνων Γονέων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ισμήνης Αντωνούλα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Παπαπάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δανιήλ Πικραμένου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευαγγελίας Παπαχρήστου-Πάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θανάση Πετσάλη-Διομήδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κοσμά Πολίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Συκουτρή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνη Σαμαράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Λυκούδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Σταμέλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου και Εύας Σικελιανιού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Μαλικόπουλου και Αργυρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Έλλης Μανέττα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιλτιάδη Μανιατόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Μανταφούνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Μαντζάρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μαντζούφα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στάθη Μαργαρίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ισμήνης Μαρινοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μαρίτσα Π/Κ - Υπόθεση Βύθισης Πλοιαρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπύρου Μαρκεζίνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μάτεση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βάσσου Μαυροβουνιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνιου Μαυρογορδάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Διδώς Σωτηρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μαυρομιχάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μαυρομμάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Μεγαπάνου και Μαυρομμάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εύης Μελά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μελά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μελετόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μελισσινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μερκάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταμάτη Μερκούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μεσολόγγι

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μεταλλεία Παγγαίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Μεταξά-Θεοφίλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μεταξά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Μεταξά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μενέλαου Μεταξά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταύρου Μεταξά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μετόχι Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Αλιστράτη Σερρών)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μετόχι Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Κωνσταντινούπολη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Μηλιώρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηρακλή Μητσόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μικρασιατική Εκστρατεία (Μαρτυρία Τούρκου Στρατιώτη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Μισαηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Μιχαηλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Μιχαλιτσιάνου-Κερασσώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πόλυ Μοδινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνιου Μοσχοβάκη (Ναυπηγού)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνα Μουρίκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Μπάρακλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λεωνίδα Μπατρίνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη και Σωτήριου Μπενηψάλτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Antony Μπέρτζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ασπασίας Μπίλιου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μπουντούρη (Βουδούρη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Μπούσιου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μυτιλήνη (Οθωμανικά Έγγραφα)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Πάγκαλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Περικλή Πάγκαλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ρήγα Παλαμήδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναγνώστη Παναγιώτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πανελλήνιος Ένωσις Συντακτών Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πανεργατικό Κέντρο Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πλούταρχου Πανέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Πάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αγγελικής Κατούφα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιπποκράτη Παπαβασιλείου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μονής Πετράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Παπαγιάννη - Ηλεκτρική Εταιρεία Τυρνάβου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Παπαδά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Παπαδήμα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Παπαδιαμαντόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βλάσση Παπαδόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σάββα Παπαδόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άννας Παπαδοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Παπαηλιόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Παπαθανασίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Παπαθανασόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ναού Αγίας Αικατερίνης Σινά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Παπαϊωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Παπανδρέου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγη Ταμπακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Πολυδούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεράσιμου Σπαταλά και Έλδας Λαμπίση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στρατή Τσίρκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μένου Φιλήντα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Οικοτροφείο (Ημερολόγιο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κυριάκου Ντελόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ. Δ. Χουρμουζιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Φούρλα και Αρτέμιδος Γερμενή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Παπαστεργιόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Χρηστοβασίλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σωτήριου Παπαστόφα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Παπατσώνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Παπαχρυσάνθου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Έλλης Παππά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άλκη Τροπαιάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λεωνίδα Παρασκευόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παράσχου Παρασκευόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαρίλαου Παρασχίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πάτρας Σύμμικτα Έγγραφα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πατριωτική Ένωσις

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Πατσιφά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Παυλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μάνου Παυλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πειραιάς (Εκλογικά)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πειραιάς- Δημοτική Βιβλιοθήκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Περοδασκαλάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αργύρη Πετρονώτη (Συλλογή Αποκομμάτων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Πετροπουλάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Πετσάλη-Διομήδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Πιέρη και Πατρικίου - Αρχείο Πλάτωνος Πετρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Πικρού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Πινιατώρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αικατερίνης Τσιόσκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Σπέντζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μάτσης Χατζηλαζάρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Πλατή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Πλούμη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μανούσου Πλουμίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μάριου Πλωρίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πόλεμος του 1897

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πόλεμος 1940-41 (Συλλογή Τεκμηρίων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Πολίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πολιτικό Μικρασιατικό Κέντρο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αιμίλιου Χουρμούζιου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία και Απόστολου Πουλόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πρόσφυγες Μικράς Ασίας (Ονομαστικοί Κατάλογοι)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πρωτοδικείο Χίου - Μαρτυρίες

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχάλη Ράπτη (Πάμπλο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνος Ραυτόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτρη Ρικάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ. Π. Ροδιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Ροδόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Ροζόλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Ροϊλού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθ. Ρουσσόπουλου και Γ. Μαντζάρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φωκίωνα Ρωκ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Σβορώνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Ρώμα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Ρώτα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Σακαλή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Σακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνος Σαλβάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Σάνδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάρι Σαργολόγου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Σαχτούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σγουρδαίου (συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωσήφ Σιακκή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστάσιου Σίδερη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους - Σχέδιο Μάρσαλ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Σιμόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνα Σίμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σίφνος - Κοινότητα Αρτεμώνος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Σκαλτσά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαίρης Σκαραμαγκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Σκιαδά (Συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπύρου Σκλαβούνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ισίδωρου Σκληρού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σκοπευτικός Σύνδεσμος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Σκουζέ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Σοϊμοίρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Σολομωνίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευθύμιου Σουλογιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Σούτζου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Σοφιανού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Σοφούλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Στάθης Σπαντιδάκης (Συλλογή Εγγράφων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο ναύαρχου Αθανάσιου Σπανίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπύρου Λάμπρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Σταυράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Στεμνίτσα (συλλογή εγγράφων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Στεμνιτσα (Συλλογή Σταμίρη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελευθέριου Στεφανάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Στεφάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Στρέιτ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γρηγόριου Στυλιανίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύνδεσμος Εργατών Πιλοποιών Αθηνών Πειραιώς / Σωματείον Εργατών Και Εργατριών Ανδρικών και Γυναικείων Πίλων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Σύριγγα (Συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Σφαέλλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φαίδωνα Σφακιανάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Σώκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Κωνσταντινουπόλεως

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ρωξάνης Σωτηριάδη-Sedgwick

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνα Σωτηριάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Ταζεδάκη (Συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ταμείο Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύνδεσμος Βιοτεχνών Υφαντουργών Ξύλινων Εργαλειών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Ταξιαρχόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τέννις Κλαμπ Αθηνών (Κατάλογος Μελών)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη και Ελισάβετ Τερέντσιο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Τεφοπούλου (Τέφου)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πετρούλας Τζοβάρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Τζώτζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιάκωβου Ν. Τομπάζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Εμ. Τομπάζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Τουλούπα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Τουρκοβασίλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Τρανού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Τριαντάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Τριανταφυλλάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Τριανταφυλλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γρηγόριου Τριανταφυλλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Απόστολου Τριανταφύλλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαρίλαου Τρικούπη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπυρίδωνα Τρικούπη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Τρουπάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Τσακανίκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Τσάκωνα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λίνας Τσαλδάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Τσαλδάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Τσάτσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Τσερέπη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Τσιγάντε

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξανδρου Τσιγγούνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Τσίγκρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βάσου και Πότη Τσιμπιδάρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σμαράγδας Τσολάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Τσόρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υποθηκοφυλακεία Καλού Χωριού Και Καινούριου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υπουργείο Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υπουργείο Στρατιωτικών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υπουργείο Στρατιωτικών - Αποφάσεις Απονομής Στρατιωτικών Συντάξεων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υπουργείο Συγκοινωνιών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Υψηλάντη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Φιλάρετου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευάγγελου Φιλιππάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλη Φίνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Φιοράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Διον. Φλάμπουρας (Κρητικό Αρχείο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Φλογαΐτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αμαλίας Φλέμινγκ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Φοιτητικοί Σύλλογοι

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Φούφα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Φωκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Φωτόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τάκης Χαιρόπουλος - Παλαιοί Πολεμιστές - Σωματείο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Χαριάτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεώργιου Χαριτάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τζέλλυς Χαριτωνίδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φανής Χαρτουλάρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Χασάπη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χίος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ρόκκου Χοϊδά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταύρου Χριστοδουλίδη (Ημερολόγια)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χωροφυλακή Πελοποννήσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Ψύλλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πλάτωνα Χατζημιχάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευάγγελου Χεκίμογλου (Συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Χιντζόγλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Χρηστομάνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αγγελικής Χριστοδούλου (Κατάστιχο)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Χρόνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεόδωρου Χρυσανθακόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άγγελου Σημηριώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ναού Αγίου Δημητρίου, Ψυρρή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Ροντάκη και Νανώς Μανιατοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέκου Σεγκόπουλου και Ρίκας Σεγκοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Aρχείο Γιάννη Σκαρίμπα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ.Α. Παπουτσάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Σάθα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου Χάρη - Περιοδικό Νέα Εστία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου και Νικολάου Τσοκόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σπύρου Πλασκοβίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρύσανθου Πύρπασου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Χρυσάφη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Χατζόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οργανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) - Μονή Πετράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ.Ν. Χατζιδάκι

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο τράπεζας Χίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Συλλόγου Ωφελίμων Βιβλίων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτριου Χατζόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημήτρη Χατζή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αγγελικής Χατζημιχάλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Χαλκιοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Τσαγκαράδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικολάου Χάγερ-Μπουφίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεμιστοκλή Τσάτσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Φωτιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γ. Φτέρη (Γ. Τσιμπιδάρου)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Λεύκωμα Καλλιόπης Τραπάντζαλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λιλής Τσαφίτσα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Φακίρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Φιλικής Εταιρείας Νέων Πειραιώς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Φρέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλέξη Σολομού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών Και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιώργου Σταμπουλόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρωπεί (Χρωματουργεία Πειραιώς)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χριστόφορου Χρηστίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχάλη Χατζηιωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Τσούχλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίας Χορς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Χατζίσκου και Τιτίκας Νικηφοράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνη Φωκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Φράγκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Φραγκισκάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Φιλίππου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Φιδέλη-Νέζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Φειδόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανασίου Τσορμπατζή-Ξενοδοχείο "Αθηναϊκόν"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μερκούριου Τζίκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χριστίνας Τζάθα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας "Τέχνη" - Δημήτρης Ιωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αναστασίου και Θεόδωρου Σύρμα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Συλλόγου Ελλήνων Πλοηγών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Στεφανόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άννας Συνοδινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Συνοδινού - Άννας Πέτροβα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θ.Ν. Συναδινού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νάσου και Αστέριου Σπυρόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πέτρου και Κων/νου Τσίμπη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέλιου Λύτρα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κοτρότση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Καραβίδα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου - Ελληνική Εμποροβιομηχανία Παπαϊωάννου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ασύλου Ανιάτων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Ζερβού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Καρνέρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Γιαννίκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οινοποιητικής Ανδρέας Καμπάς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Σαριβαξεβάνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Παπαδιαμάντη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ι.Ν. Βλυσίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Α.Β. Φιλόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου και Μαίρης Φιλιππίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σμύρνης Μαραγκού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευστράτιου Κτεναβέα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο του Αρχηγείου Στρατού Πελοποννήσου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεράσιμου Λασκαράτου (εναντίον Θεμιστοκλή Ζυγουράκη)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γεωργίου Γεροντούδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Ξάνθη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Δροσόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Λευκαδίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αστυνομίας Πόλεων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ελένης Καρατζά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Στέφανου Αργυράκη και Μαρίας Τζαβέλα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άννας-Μαρίας Μπόσκοβιτς

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημοσθένη Δουζίνα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Σχινά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικολάου Διούτζη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Άλκη Παπαδημητρίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μιχαήλ Αλεξανδρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασιλικής Βιλανάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εταιρείας Πετρόχειλου και Ανδρεάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Χατζιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικολάου Παππά ή Παπαοικονόμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κώστα Στεργιόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ζήσιμου Λορεντζάτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάγκου Σταυρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Enea Brunetti

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Τζίνας Πολίτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δήμου Πειραιά (Πιστοποιητικά)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεοδόσιου Παπαθανασιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πνευματικής Εστίας Αλεξάνδρειας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Κατσουγιάννη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνη Κωτίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγιώτη Πίστα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Φατούρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νένη Αθανασιάδου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογενειών Γιαρμολίνσκη και Θεοδωρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεοφύλακτου Θεοφύλακτου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Γιάννη Καρατζόγλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Λεντάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ισαβέλλας Ροδιάδου-Μαρκεσίνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευστράτιου Ανανιάδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρήστου Ξανθόπουλου-Παλαμά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αίαντα Σκλαβούνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παναγή Ψωμόπουλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μίλτου Πρωτογερελλή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικολάου και Έλλης Βασιλικιώτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο του 4ου Συντάγματος Αρχιπελάγους

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εκδόσεων "Κείμενα"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Περάκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Βολονάκη-Σιάσκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Βολανάκη-Σιάσκα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου και Γεωργίου Βαρβόγλη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιακώβου Δανιήλ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Κουβαλά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Ταλιαδούρη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βιομηχανιών Μικράς Ασίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Παύλου Γ. Σαμαρά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γλύπτη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντώνη Σπανού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Καρόλου Τσίζεκ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αίμου, Εταιρεία για τη Μελέτη της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων και την Προστασία της

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χαράλαμπου Παπανικολάου και Βασιλικής Κονδύλη-Παπανικολάου (Συλλογή τεκμηρίων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ηράκλειας Σερρών "Η Αναγέννησις της Τζουμαγιάς"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο πλοίου "Κίμων"

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Καμπά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Ρωμαίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αθανάσιου Τσερνόγλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σταμάτη Σταματίου (Σταμ-Σταμ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αντιγόνης Βαλάκου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αλεξάνδρας Μελά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πωλέττας Σχίζα

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ευάγγελου Φορναράκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Χρυσόστομου Λαμπρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Βασίλειου Λαμπρινίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Κ. Λαζαρίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Διονύσιου Καββαδία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Γαβριήλ και Νικόλαου Ευθυμίου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ντόλλης Νταλκά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου και Χαρίκλειας Αντωνοπούλου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Ρουμπίνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Θεμιστοκλή Χρηστίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αριστείδη Ζουρούδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δημητρίου Ιωαννίδη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Σοϊλάδη

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα