Αρχείο Σπυρίδωνα Ζώη

Τίτλος

Αρχείο Σπυρίδωνα Ζώη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Spyridon Zois Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο ιερέας Σπυρίδων Ζώης γεννήθηκε το 1907 στη Χίνκα Ιωαννίνων. Μετανάστευσε στην Αμερική τον Μάρτιο του 1938 και υπήρξε εφημέριος διαφόρων ορθόδοξων ενοριών στις ΗΠΑ, τουλάχιστον έως το 1961. Τον βρίσκουμε στις περιοχές Grand Rapids, Michigan (1938), East Moline, Illinois (1940), Warren, Ohio (1944), Omaha, Nebraska (1945-1946), New Kensigton (1953), Vandergrift, Pennsylvania (1961). Ιδιαίτερη δραστηριότητα φαίνεται ότι ανέπτυξε στην ελληνική κοινότητα της Omaha. To 1957 εμφανίζεται να είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του New Kensigton, ενώ την ίδια χρονιά παύεται από τα εκεί καθήκοντά του και τα μέλη της κοινότητας συγκεντρώνουν υπογραφές για την επαναφορά του. Το 1959, με επιστολή τη,ς η Αρχιεπισκοπή Αμερικής τού απαγορεύει να επισκέπτεται αυτή την πόλη. Από το 1956 διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον του Σπ. Ζώη για το κυπριακό ζήτημα. Όπως προκύπτει από την οικογενειακή του αλληλογραφία, η αρχική του πρόθεση ήταν να μείνει στην Αμερική μόνο για τρία χρόνια, τελικά όμως δεν επέστρεψε παρά μόνο, ενδεχομένως, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Παρά την επιμονή του, η υπόλοιπη οικογένεια παρέμεινε στην Ελλάδα. Τον γιο του Γεώργιο, τον οποίο αφορά μικρό μέρος του αρχειακού υλικού, τον βρίσκουμε ανθυπολοχαγό Πεζικού στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας (1955-56), σπουδαστή στη Σχολή Υπομηχανικών στην Πάτρα, εργαζόμενο στη ΔΕΗ και απεσταλμένο για μετεκπαίδευση στη Γερμανία (1965-1966). Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου περιλαμβάνει τεκμήρια από την επαγγελματική δραστηριότητα του Σπ. Ζώη ως ιερέα και διδάσκοντα σε σχολεία της ομογένειας: Αλληλογραφία με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες ορθόδοξων ναών σε ελληνικές ενορίες διαφόρων περιοχών της Αμερικής. Επίσης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό έντυπου υλικού: Εκπαιδευτικά βιβλία για χρήση των σχολείων των ελληνικών κοινοτήτων και κατηχητικών της Αμερικής, έντυπα της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής, έντυπα θρησκευτικών φορέων και οργανώσεων και φωτογραφικό υλικό.

Θέματα

Ιστορία, Ελληνισμός της διασποράς, Μετανάστευση στις ΗΠΑ, Νεότερη ελληνική ιστορία, Εκκλησιαστική ιστορία, Εκπαίδευση, Κοινωνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:31:49

Μέγεθος

7 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : παρτιτούρες

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Σπυρίδων Ζώης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο αγοράστηκε τον Σεπτέμβριο του 1998.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1932 έως: 1986

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα