Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Συλλογή ιστορικών χαρτών Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Κειμηλίων Ιδρύματος Μακεδονικού Αγώνα Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Συλλογή Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Ελληνισμού Νέας Ιωνίας Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Νέας Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)
Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Ιλίου Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ιλίου
Συλλογή Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας
Συλλογή Μουσείου της Ιστορίας των Aνασκαφών της Ολυμπίας Μουσείο της Ιστορίας των Aνασκαφών της Ολυμπίας
Συλλογή Όθωνα Κάπαρη Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας - Συλλογή Όθωνα Κάπαρη
Συλλογή Πινακοθήκης Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών Πινακοθήκη Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών
Συλλογή Πύργου Μούρτζινων Πύργος Μούρτζινων - Μουσείο (Δίκτυο Μουσείων Μάνης)
Συλλογή Ρόμπου (Κ321) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Σχεδίων και Χαρτών Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή
Συλλογή Χαρακτικών Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή χαρτογραφικού υλικού Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Συλλογή Χαρτών Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
Συλλογή χαρτών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)