Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Νομισματική Συλλογή Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Περιηγητές της Μακεδονίας Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Συλλογή René Puaux Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Συλλογή Αλέκας Γερολύμπου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Γεράσιμου Βασιλάτου (Κ360) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης
Συλλογή εκπαιδευτικών χαρτών Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Ευστάθιου Ι. Φινόπουλου Μουσείο Μπενάκη-Συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου
Συλλογή Ευστάθιου Στίκα & Αναστάσιου Ορλάνδου (Κ217) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή ιστορικών χαρτών Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Κειμηλίων Ιδρύματος Μακεδονικού Αγώνα Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Συλλογή Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Ελληνισμού Νέας Ιωνίας Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Νέας Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)
Συλλογή Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας
Συλλογή Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος (ψηφιακή συλλογή) Ναυτικό Μουσείο Ελλάδoς
Συλλογή Όθωνα Κάπαρη Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας - Συλλογή Όθωνα Κάπαρη