Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Χαρτοποιία Ε.Γ.Λαδόπουλου Α.Ε. (Κ373) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφα Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χειρόγραφα Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Χειρόγραφα Μουσείο Γεωργίου Δροσίνη
Χειρόγραφα Δ.Κ.Β.Β. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Χειρόγραφα Ελλήνων Λογίων, 15ος - 19ος αι. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ
Χειρόγραφα Λαογραφίας Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χειρόγραφα της Μηλιωτικής Σχολής "Ψυχής Άκος" Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών Πηλίου
Χειρόγραφα του Ιωάννη Βηλαρά (1771-1823) Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEMNE)
Χειρόγραφα των Γ.Α.Κ. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Αρχείο του Συλλόγου «Ανατολή» Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Χειρόγραφο βιβλίο Κωνσταντίνου Χρηστομάνου (Κ50ε) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Θεόφιλου Καΐρη (K56β) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Θεόφιλου Καΐρη (Κ56γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Κωνσταντίνου Χρηστομάνου (Κ50ε) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία