Τα αυτόματα Θέατρα των Αρχαίων Ελλήνων

Τίτλος

Τα αυτόματα Θέατρα των Αρχαίων Ελλήνων

Φορέας

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : The automatic theatres of the ancient Greeks (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή περιλαμβάνει το Το σταθερό και το κινούμενο αυτόματο θέατρο του Ήρωνος. Ακριβής ανακατασκευή του σταθερού αυτόματου θεάτρου του Φίλωνος του Βυζαντίου (3ος αι. π.Χ.) που βελτίωσε και περιέγραψε με λεπτομέρειες ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς στο βιβλίο του «Αυτοματοποιητική». Τα αυτόματα θέατρα ήταν τα «θαύματα» της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, έργα των Ελλήνων «θαυματοποιών» της αρχαιότητας. Στο θέατρο του Ήρωνος παρουσιάζεται αυτόματα ο μύθος του Ναυπλίου που θέλει να εκδικηθεί τους Αχαιούς που σκότωσαν τον γιο του Παλαμήδη στην Τροία. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0101001) Ακριβής ανακατασκευή του «υπάγοντος» αυτόματου θεάτρου του Ήρωνος του Αλεξανδρέως στο οποίο παρουσιάζεται αυτόματα ο μύθος του Διονύσου. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0101002)

English : Collention comprises «static» and «mobile» automatic theatre of Heron of Alexandria. An accurate reconstruction of the static automated theatre of Philon of Byzantium (3rd cent. B.C.) which is described in detail and improved by Heron of Alexandria in his work "Automatopoetike". Automatic theatres were "miracles" of the classical and hellenistic age, works of the "miracle workers" of antiquity. The theatre of Heron presents, automatically, the myth of Nauplius who wants revenge on the Achaeans for his son’s death in Troy. (More info at http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0101001) A precise reconstruction of Heron’s mobile automatic theatre which presents the myth of Dionysos. (More info at http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0101002)

Θέματα

Αρχαία ελληνική τεχνολογία, Αρχαία ελληνική επιστήμη, Αυτοματοποιητική,

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-10 15:03:30

Μέγεθος

2

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : κατασκευές

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Κώστας Κοτσανάς

Ιδιοκτήτης

Κώστας Κοτσανάς

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2003 έως:

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC

Τόπος Συντεταγμένες
Αίγυπτος 27, 30
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2003 έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Διεύθυνση: Κατάκολο Ηλείας

Πόλη

Ηλεία

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Επίσκεψης επί τόπου