Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτογραφικό Aρχείο Κώστα Μισαηλίδη Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Φωτογραφικό Αρχείο Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φωτογραφικό Αρχείο Ένωση Ποντίων Σουρμένων
Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ)
Φωτογραφικό Αρχείο Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
Φωτογραφικό Αρχείο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Φωτογραφικό Αρχείο Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτογραφικό Αρχείο (Ψηφιακή Συλλογή) Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ)
Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή) Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
Φωτογραφικό Αρχείο IMMA Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Φωτογραφικό Αρχείο IMMA (ψηφιακή συλλογή) Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Φωτογραφικό αρχείο Αγγελικής Μητσάνη Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΒΜΤ)
Φωτογραφικό αρχείο Γ. Κοπανιά Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης