Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

Τίτλος

Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Monuments of Greek History (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για τρεις ψηφιοποιημένους τόμους της σειράς "Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας". 1) Correspodence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833. Foreign Office 78/97-221, 1820-1833 A Descriptive list, Volume I. 2) Correspodence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833. Foreign Office 79/97-221, 1820-1833 A Descriptive list, Volume II. 3) Γ. Ψυλλά, Απομνημονεύματα του Βίου μου.

Θέματα

Διεθνείς σχέσεις, Διπλωματία, Ελληνική Επανάσταση, Πρωτόκολλα, Συνθήκες, Οθωμανική κυριαρχία, Απομνημονεύματα,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-23 23:02:52

Μέγεθος

3 ψηφιοποιημένοι τόμοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ηνωμένο Βασίλειο 52.16045, -0.70312
Αίγυπτος 27, 30
Συρία 33.75529, 35.27348
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems