Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή προφορικού διαλεκτικού υλικού της Βάσης Gree.D. Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Συλλογή πτυχίων Θεόφιλου Βορέα Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου
Συλλογή Πύργου Αγαδάκη Πύργος Αγαδάκη
Συλλογή Ραιδεστού Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ)
Συλλογή Ρηνιώς Παπατσαρούχα-Μίσσιου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Ρόης Ντάκουρη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Σημαντήρη Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης
Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Συλλογή Σπυρίδωνα & Νικολάου Σπηλιωτόπουλου (Κ35ι) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Σταθάτου Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Συλλογή Σταύρου Ζαλιμίδη Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή Στέργιου Σπανάκη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Συλλογή Στέφανου Ξένου (Κ23γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Στέφανου Στεφάνου και Αλέκου Γρίμπα Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας