Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή τεκμηρίων: Εμπορικό Ναυτικό (νόμοι -εγκύκλιοι) Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή τεκμηρίων: Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή τεκμηρίων: Ισθμός Κορίνθου - Σουέζ - Κωπαΐς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή τεκμηρίων: Κυνηγετικοί Σύλλογοι Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή τεκμηρίων: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή τίτλων σπουδών Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Τριαντάφυλλου Καλογιάννη/Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Συλλογή Τριαντάφυλλου Καλογιάννη/Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (ψηφιακή συλλογή) Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Συλλογή των έργων του Μανώλη Βάθη Γεωργικό Μουσείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Γεωργίας
Συλλογή υλικού από τη διάλεκτο της Κάτω Ιταλίας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Συλλογή υλικού από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων και της Παλαιάς Αθήνας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Συλλογή Φανής και Μωρίς Καζέ Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα "Βασίλειος Παπαντωνίου"
Συλλογή Φλώρου Κωνσταντίνου (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Συλλογή φωτογραφικού υλικού Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Συλλογή Φωτογραφικού Υλικού του Λυκείου των Ελληνίδων Πάτρας Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών