Κεραμικά

Τίτλος

Κεραμικά

Φορέας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ceramics (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή κεραμικών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ξεκινά από την περίοδο της μετάβασης στον χριστιανισμό καταλήγοντας στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Αποτυπώνει την εξελικτική πορεία της κεραμικής, από τα άβαφα και αδιακόσμητα σκεύη των πρώτων βυζαντινών αιώνων στην επικράτηση της τεχνικής της εφυάλωσης και στα εξαιρετικά πολυτελή σκεύη της βενετσιάνικης περιόδου.

Θέματα

Υλικός πολιτισμός, Διακοσμητική, Κεραμική, Αρχαιολογία

Μέγεθος

300 αντικείμενα (κεραμικά αγγεία και σκεύη)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : κεραμικά αντικείμενα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

πηλός

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Ιδιοκτήτες τεκμηρίων συλλογής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (αντικείμενα που έχουν αποκτηθεί από το ΙΜΚ) και Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί στο ΙΜΚ υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού)

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής. Ιδιοκτήτες τεκμηρίων συλλογής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού). H συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διεύθυνση: Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Πόλη

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Χώρα

Ελλάδα