Συλλογές

Φωτοσυλλογή Τάκη Γεωργίου

Φωτοσυλλογή Τάκη Γεωργίου (ψηφιακή συλλογή)

Φωτοσυλλογή Τασούλας Χατζάκη-Κατιρτζόγλου

Φωτοσυλλογή Τασούλας Χατζάκη-Κατιρτζόγλου (ψηφιακή συλλογή)

Φωτοσυλλογή Φώκου Βέττα

Φωτοσυλλογή Φώκου Βέττα (ψηφιακή συλλογή)

Φωτοσυλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη

Φωτοσυλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη (ψηφιακή συλλογή)

Φωτοσυλλογή Χρήστου Ρεκλείτη και Αργυρώς Ζαννή-Ρεκλείτη

Φωτοσυλλογή Χρήστου Ρεκλείτη και Αργυρώς Ζαννή-Ρεκλείτη (ψηφιακή συλλογή)

Φωτοσυλλογή Χρυσούλας Λουπέτη

Φωτοσυλλογή Χρυσούλας Λουπέτη (ψηφιακή συλλογή)

Χαλκογραφίες

Η συλλογή περιλαμβάνει χαλκογραφίες της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου της περιοχής Σκήτης Βεροίας, του 18ου -19ου αιώνα.

Χάρτες

Η συλλογή περιλαμβάνει άτλαντες, που έχει εκδώσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή: -Άτλας της Ελλάδος (1975) -Άτλας της Ελλάδος (1965) -Άτλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (1950) -Άτλας των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (1950) -Βιομηχανικός άτλας της Ελλάδος (1966) -Οικονομικός και κοινωνικός άτλας της Ελλάδος (1964)

Χάρτες

Η ΚΔΒΚ διαθέτει μια μικρή μεν, αλλά αξιόλογη συλλογή χαρτών, λυτών και ατλάντων, ανάμεσα στις οποίες κορυφαία θέση κατέχει η δωδεκάφυλλη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή (1796-1797), ήδη ανακηρυγμένο εθνικό μνημείο της νεώτερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και ο τετράφυλλος παγκόσμιος χάρτης του Άνθιμου Γαζή (1800). Η Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα καινοτόμο θεσμό όχι μόνο για την πόλη, αλλά και για τη χώρα με απαιτήσεις διεθνούς ακτινοβολίας, συμπλήρωμα της πανελλήνια σημαντικής Βιβλιοθήκης, ενισχύοντας το πολιτιστικό προφίλ της πόλης και αποτελώντας ένα νέο μορφωτικό πόλο έλξης γύρω από τον πολιτισμό των χαρτών και της μορφωτικής τους δύναμης