Collections

Ψηφιακή συλλογή μουσικής παρτιτούρας

Η συλλογή απαρτίζεται από ψηφιοποιημένες παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής για παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Περιλαμβάνει παρτιτούρες για το σύνολο της ορχήστρας αλλά και για μεμονωμένα όργανα (πάρτες).

Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

Το Ψηφιακό Αποθετήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών». Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Ακαδημία Αθηνών έχει πολυετή παράδοση συλλογής τεκμηρίων και μελέτης στα πεδία των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Ορισμένες μάλιστα από αυτές τις συλλογές και τις μελέτες, και συγκεκριμένα του Κέντρου Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων και του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας υπήρχαν ήδη πριν ακόμα ιδρυθεί η Ακαδημία το 1926. Στο πλαίσιο του έργου, η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και δέκα από τα Ερευνητικά της Κέντρα συμβάλλουν με πολλές από τις συλλογές τους στη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Η πρόσβαση στο αποθετήριο αυτό γίνεται μέσα από μία ριζικά αναβαθμισμένη δικτυακή πύλη, που στηρίζεται σε νέα δυναμικά και πολυδιάστατα τεχνολογικά μέσα και ειδικότερα στις σύγχρονες τεχνολογίες Πλούσιων Εφαρμογών Διαδικτύου (Rich Internet Applications), και Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών επιτυγχάνεται, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού, η ενοποιημένη θεματική παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ομαδοποιημένου σε 43 διαφορετικές συλλογές συνολικού όγκου της τάξης των 500.000 σελίδων. Το υλικό χαρακτηρίζεται όχι μόνο από θεματική ετερογένεια, αλλά και από μορφολογική πολυμορφία: έντυπα, αρχειακό υλικό, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατα αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, βάσεις δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να το προσεγγίσει είτε συνολικά μέσα από την κεντρική πύλη του Αποθετηρίου, είτε ανά Ερευνητικό Κέντρο, είτε ανά συλλογή. Με αναλυτικό αλλά και με εποπτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή χρονογραμμές, προσωπολόγια και θεματικούς άτλαντες, ο απλός χρήστης μπορεί να εντοπίσει τα τεκμήρια που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να διαβάσει εύληπτες, σύντομες και έγκυρες πληροφορίες για τις επί μέρους συλλογές. Αν όμως επιθυμεί να διερευνήσει το περιεχόμενο των συλλογών σε μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να χρησιμοποιήσει σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης.

Ψηφιακό Αρχείο Αλέκου Αλαβάνου

Ο Αλ. Αλαβάνος είναι ο έλληνας ευρωβουλευτής με την πλέον μακροχρόνια παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αρχείο καλύπτει τη χρονική περίοδο 25 ετών και περιλαμβάνει τα τεκμήρια πέντε συνεχόμενων κοινοβουλευτικών περιόδων (1981-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 1999-2004) κατά τις οποίες ο Αλ. Αλαβάνος διετέλεσε ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (1981-1989) και στη συνέχεια του Συνασπισμού (1989-2004). Πρόκειται για αρχείο με ικανοποιητική πληρότητα, το οποίο εξασφαλίζει, χωρίς ανακολουθίες, τη χρονική συνέχεια ενώ καταγράφει μια πλήρως αντιπροσωπευτική εικόνα των δραστηριοτήτων του ευρωβουλευτή τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην ελληνική πολιτική και κοινωνική σκηνή με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή. Στο αρχείο αποτυπώνονται ιδιαίτερα οι έντονες πολιτιστικές του παρεμβάσεις μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου με στόχο την ανάδειξη κοινωνικών ομάδων αλλά και πτυχών του ελληνικού πολιτισμού αλλά και η μακροχρόνια προσπάθειά του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το αρχείο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, παραδόθηκε οργανωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης του παραγωγού του. Διατηρήθηκε η αρχική τάξη του αρχείου και ταξινομήθηκε, αρχικά σε οκτώ σειρές και εσωτερικά, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, σε υποσειρές με βάση θεματολογικά και χρονολογικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, προέκυψαν οι ακόλουθες σειρές: 1. Ε Κοινοβουλευτική δραστηριότητα (σειρά) 1989-2004 Ε001 Γραπτές-προφορικές ερωτήσεις (με/χωρίς απάντηση), (υποσειρά) Ε002 Συγκεντρωτικοί πίνακες ερωτήσεων-απαντήσεων (υποσειρά) Ε003 Ψηφίσματα (Χρονολογική Κατάταξη), (υποσειρά) 1991-2000 Ε003.1Ψηφίσματα (Θεματική κατάταξη), (υποσειρά) 1991-2004 Ε004 Τροπολογίες (υποσειρά) 1990-2004 Ε005 Εκθέσεις (Θεματική κατάταξη), (υποσειρά) Ε006 Λοιπή κοινοβουλευτική δραστηριότητα (υποσειρά) Ε007Πολιτιστική δραστηριότητα (υποσειρά) 2. C Εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία (σειρά) 1991-2003 3. I Πολιτική Επικοινωνία (σειρά) 1981-2004 Ι001Συνεντεύξεις και δηλώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (υποσειρά) 1981-2004 Ι002 Δελτία τύπου (υποσειρά) 1991-2004 4. P Πολιτική δραστηριότητα (σειρά) 1982-2004 Ρ001Εσωκομματική δραστηριότητα (υποσειρά) 1982-2004 Ρ002Προεκλογικές Εκστρατείες (υποσειρά) 1994, 1998-2000 Ρ003Ανεξάρτητες Αρχές - Σώματα Επιθεωρητών (υποσειρά) 5. Α Εφημερίδα, «Η ΑΥΓΗ» (σειρά) 1989-1997 6. L. Συλλογές (σειρά) 1989-1999 L001 Περιοδικός Τύπος, (υποσειρά) L002 Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (υποσειρά) L003 Αποκόμματα Τύπου, (υποσειρά) 1989-1999 7. AU Οπτικοακουστικό αρχείο (σειρά) 1989-2004 AU001 Φωτογραφικά τεκμήρια (υποσειρά) 1989-2004 AU002 Οπτικοακουστικό υλικό (υποσειρά) 1989-2004 8. AR Άρθρα και δημοσιεύματα (σειρά) 1993-2000 AR001 Βιβλία (υποσειρά) 1993-2000 AR002 Φυλλάδια (υποσειρά) 1994-1998

Ψηφιακό Αρχείο Αρχαιολογικών Έργων και Έρευνας. Πύλη προς το παρελθόν.

Ο νέος δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σε ευρύ κοινό, τόσον στον Καναδά, όσον και στην Ελλάδα και στον κόσμο, πρόσβαση στις εργασίες πεδίου, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής και επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, κατόπιν αδειοδοτήσεων του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Την τελευταία δεκαετία Πολιτιστικοί οργανισμοί σε όλον τον κόσμο έχουν δημιουργήσει ανάλογες δικτυακές πύλες για να κάνουν τις συλλογές τους προσιτές στο ευρύ κοινό. Το καθένα από τα 18 αρχαιολογικά ερευνητικά προγράμματα, από το 1980 και εξής, παρουσιάζονται δειγματοληπτικά με εικόνες και πληροφορίες στην Πύλη. Οι πληροφορίες και οι εικόνες του δικτυακού τόπου είναι εύκολα αναζητήσιμες, με κριτήρια το ερευνητικό πρόγραμμα, τον αρχαιολογικό χώρο, το εύρημα, την εικόνα, το φορέα, τον ερευνητή, την ερευνητική ειδικότητα κ.λπ. Με το να θέσουν στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας διαδικτυακά αυτά τα δεδομένα, τόσον οι ερευνητικές ομάδες, όσον και το Ινστιτούτο θα κερδίσουν ευρύτερη αναγνώριση της ουσιαστικής δουλειάς που έχουν διενεργήσει τα τελευταία 35 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, φωτίζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Οι ανακαλύψεις αυτές χρονολογικά εκτείνονται από την Μεσολιθική περίοδο (περ. 9η χιλιετία π.Χ.) μέχρι τον 20ο αιώνα μ.Χ. Η περιήγηση προσφέρει διάφορες παραμέτρους αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών. Με τη λήξη κάθε περιόδου έρευνας πεδίου τα δεδομένα (πληροφορίες και συλλογή εικόνων) της Πύλης θα επικαιροποιούνται. Νέες έρευνες θα προστίθενται σύμφωνα με τις νέες άδειες και τις νέες εργασίες πεδίου. Επιπλέον υλικό θα προστίθεται στο ήδη υπάρχον, από κάθε ερευνητική ομάδα, αμέσως μόλις αποστέλλονται. Εκτός από τις αρχαιολογικές έρευνες η Πύλη περιλαμβάνει εικόνες και πληροφορίες σχετικές με τη Συλλογή Α/Μ αρνητικών του Frederick E. Winter. Ο μακαρίτης καθηγητής Winter (Πανεπιστήμιο Toρόντο) δώρισε στα Αρχεία του Ινστιτούτου τη συλλογή του αρνητικών και φύλλων κοντάκτ, από φωτογραφίες που είχε τραβήξει στη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του, η οποία επικεντρώθηκε στη μελέτη της Ελληνικής και της Ρωμαϊκής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και των Ελληνιστικών κτιρίων. Η εικονογραφία αυτή καλύπτει την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ιταλία από το 1956 ως το 1986. Η Πύλη προς το Παρελθόν του ΚΙΕ αποτελεί μια από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ινστιτούτου για τη διατήρηση, την οργάνωση, την σωστή αποθήκευση και την διαθεσιμότητα των αρχείων του Ινστιτούτου, τόσον ως Οργανισμού, όσον και ως αιγίδα και συντονιστή των αδειοδοτούμενων αρχαιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Ψηφιακό αρχείο Λουκίας Ρικάκη

Στον δικτυακό τόπο παρουσιάζεται λεπτομερώς η δραστηριότητα της σκηνοθέτιδας Λουκίας Ρικάκη. Στον δικτυακό τόπο τεκμηριώνονται αναλυτικά η παραγωγή της Λουκίας Ρικάκη στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση και στη λογοτεχνία, οι κατά καιρούς συνεντεύξεις της και τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ. Επίσης αποδελτιώνονται οι αναφορές στον τύπο και στο διαδίκτυο ως προς το έργο της, οι εκδηλώσεις σχετικά με αυτό, όπως και οι δράσεις αξιοποίησής του. Ο επισκέπτης μπορεί να αποθηκεύσει τα ντοκιμαντέρ της και κάποιες από τις μικρού μήκους ταινίες της για προσωπική ή μη κερδοσκοπική προβολή.

Ψηφιακό αρχείο Μιχάλη Παπαγιαννάκη (ψηφιακή συλλογή)

Το αρχείο καλύπτει χρονικό διάστημα 15 ετών και εμπεριέχει τεκμήρια για τις τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους (1989-1994, 1994-1999, 1999-2004), στις οποίες ο Μ. Παπαγιαννάκης διετέλεσε ευρωβουλευτής εκ μέρους του κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ) 1989-1994 και στη συνέχεια του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) 1994-2004. Πρόκειται για αρχείο με ικανοποιητική πληρότητα, το οποίο εξασφαλίζει χωρίς ανακολουθίες τη χρονική συνέχεια ως προς τη σειρά και συχνότητα των εγγράφων του ενώ παράλληλα δημιουργεί μια πλήρως αντιπροσωπευτική εικόνα των δραστηριοτήτων του ευρωβουλευτή τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην ελληνική πολιτική και κοινωνική σκηνή με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή. Το αρχείο, σε γενικές γραμμές, ήταν οργανωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης του ευρωβουλευτή. Από την επεξεργασία του αρχείου προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από τις δραστηριότητες των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε ο Μ.Π., ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι επαφές του με προσωπικότητες και φορείς του ελληνικού και του ευρωπαϊκού χώρου αλλά και ενός τμήματος του ελληνικού πληθυσμού που απευθύνεται μέσω του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. καταγραφή του αρχείου υπαγόρευσε την οργάνωσή του σε σειρές ακολουθώντας θεματολογικά και χρονολογικά κριτήρια. >Κοινοβουλευτική δραστηριότητα (E): E 001. Γραπτές ερωτήσεις (με απαντήσεις) (1989-2004) E 002. Γραπτές ερωτήσεις (χωρίς απαντήσεις) (1990-1997) E 003. Εκθέσεις (1994-2003) E 004. Γνωμοδοτήσεις (1996-2004) E 005. Ψηφίσματα (1989-2004) E 006. Αναφορές (2000-2001) E 007. Ομιλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινoβούλιο (1999-2002) E 008. Παρεμβάσεις (1989-2004) E 009. Δηλώσεις (1999-2003) E 010. Αιτιολόγηση ψήφου (2002-2003) E 011. Διακομματικές Ομάδες (Intergroup) (1998-2001) E 012. Καταχωρήσεις κοινοβουλευτικής δραστηριότητας (1989-2004) > Πολιτική δραστηριότητα (P)(Ελλάδα –ΕΕ): P 001. Εσωκομματική δραστηριότητα ΣΥΝ- παρεμβάσεις Μ.Π. 1987-2002 P 002. Προεκλογικές εκστρατείες 1989- 1999 P 003. Ριζοσπαστικό Φόρουμ 1992-1994 P 004. Ευρωπαϊκή Ριζοσπαστική και Οικολογική Αριστερά (Ε.Ρ.ΟΙΚ.Α) 1995-1998 P 005. Τμήμα Οικολογίας του ΣΥΝ 1995- 2002 P 006. Ενιαία Ευρωπαϊκή Αριστερά- ΣΥΝ 2002-2003 P 007. Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας «Αμπντί ΙΠΕΚΤΣΙ» 1994-1999 > εφημερίδα Η ΑΥΓΗ (Α) Α 001- A 008 1989-4/1997 Από την αποδελτίωση της εφημερίδας αναδείχθηκε ηπολιτική και κοινωνική παρουσία του Μ. Παπαγιαννάκη. > Πολιτική επικοινωνία (Ι): Ι 001. Συνεντεύξεις & απαντήσεις σε ερωτήματα δημοσιογράφων- σχόλια στον ημερήσιο & περιοδικό τύπο (χειρόγραφα κείμενα) 1989-2004 Ι 002. Συνεντεύξεις & απαντήσεις σε ερωτήματα δημοσιογράφων- σχόλια στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο (δημοσιευμένα) 1989-2004 Ι 003. Πολιτικές δηλώσεις (χειρόγραφες) 1990-2004 Ι 004. Δελτία Τύπου 1993-2004 > Ομιλίες σε συνέδρια και ημερίδες (S): S 001. Ομιλίες και σχέδια ομιλιών σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (1989-2002) S 002. Δημοσιευμένες ομιλίες και εισηγήσεις του ΜΠ σε τόμους πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων (1989-2001) > Aρθρα (AR): AR 001. Aρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (χειρόγραφα κείμενα), 1990-2004 AR 002. Aρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (δημοσιευμένα), 1989-2004 AR 003. ΣΥΝεπικοινωνία (1997-2000) AR 004. ΑΝΤΙ (1993-1997) AR 005. ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (1999-2001) AR 006. ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (1992-1999) AR 007. ΑΚΑΝΘΟΧΟΙΡΟΣ (1996-1998) AR 008. ΒΙΒΛΙΑ- ΦΥΛΛΑΔΙΑ Aρθρα σε συλλογικούς τόμους (1991-2003) Προλεγόμενα, εισαγωγές, επίμετρα (1996-2004) Φυλλάδια (1990-1998) AR 009. Δημοσιεύματα για τον Μ.Π. στον Τύπο(1989-2004) > Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (C) : C 001. Εισερχόμενη αλληλογραφία (γενική) 1990-2003 C 002. Εισερχόμενη αλληλογραφία (αιτήματα προς Μ.Π.) 1994-2004 C 003. Εισερχόμενη αλληλογραφία (απαντήσεις σε αιτήματα Μ.Π.) 1993-1994 C 004. Εισερχόμενη αλληλογραφία (προσκλήσεις-προγράμματα συνεδρίων) 1989-2005 C 005. Εξερχόμενη αλληλογραφία 1991-2003

Ψηφιακό αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ενιαίου εικονικού αρχείου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τη νεότερη ελληνική ιστορία, ψηφιοποίησε τα σχετικά με τον Βενιζέλο αρχεία από το Μουσείο Μπενάκη (Αρχείο Αναστασίου Κεραμειανίδη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου – Κατάλοιπα Μαρίκας Βενιζέλου, Αρχείο Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου) και το Ε.Λ.Ι.Α. (Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Φάκελοι 1-14). Το αρχείο του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» περιλαμβάνει το σύνολο της φυσικής αρχειακής του συλλογής μέχρι το 2014 (Έντυπα, Συλλογή εγγράφων, Συλλογή Γραφιστικού, Φωτογραφικού και Χαρτογραφικού υλικού και τη Συλλογή Μουσειακού Υλικού).

Ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών

Το αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες από παραστάσεις της Πειραματικής Σκηνής της "Τέχνης".

Ψηφιακό Εικονογραφικό Αρχείο Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης

Ψηφιοποιημένο υλικό του μεγαλύτερου μέρους του Εικονογραφικού Αρχείου Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, γκραβούρες, στερεοσκοπικές εικόνες, έτοιμα άλμπουμ φωτογραφιών, σετ καρτ ποστάλ, σετ με θεματικές κάρτες (κυρίως εκπαιδευτικού ή εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα), αφίσες, σχέδια, σλάιντς

Ψηφιακό ηχητικό αρχείο διαλεκτικού υλικού

Στο Κέντρο σώζονται ποικίλα μαγνητικά μέσα (μπομπίνες και κασέτες ήχου, κασέτες βίντεο, δισκέτες, cd, ) με ζωντανές ηχογραφήσεις προφορικού διαλεκτικού λόγου, προερχόμενα από τις ετήσιες ερευνητικές αποστολές του προσωπικού και από άλλες πηγές. Το ηχητικό υλικό εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες ώρες. Οι παλαιότερες ηχογραφήσεις είναι από τη δεκαετία του 1950. Μέρος της συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί.

Ψηφιακό Μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης"

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», στα Χύδηρα της Λέσβου, γενέτειρα του ζωγράφου, είναι το πρώτο εξ ολοκλήρου Ψηφιακό Μουσείο Τέχνης στην Ελλάδα. Διαμορφωμένο σύμφωνα με ειδική μουσειολογική μελέτη βασισμένη στις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύει πιστά τη ζωή και το έργο του καταξιωμένου Έλληνα ζωγράφου μέσα από μια ποικιλία ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφιακής προβολής και διάδρασης. Τα έργα που παρουσιάζονται στο μουσείο είναι όλα ψηφιακές αναπαραγωγές. Μέσα από θεματικές ενότητες και με τη χρήση διάφορων τεχνασμάτων, όπως ο μεγεθυντικός φακός, η απομόνωση στοιχείων του πίνακα κατά την ανάλυσή του, η σύγκριση με άλλα έργα είτε του ίδιου του Ιακωβίδη είτε των δασκάλων του, καθώς και με τον συνδυασμό αφήγησης και γραφικών, το Ψηφιακό Μουσείο «ζωντανεύει» τα έργα κάνοντάς τα πιο οικεία στον επισκέπτη. Το Μουσείο διαθέτει σύστημα ακουστικής ξενάγησης για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες του, για να μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους του ακούγοντας τη μητρική τους γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, ακόμη και Κινέζικα.

Ψηφιοποιημένο αρχείο Εθνικού Θεάτρου

Το Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου περιλαμβάνει τις συλλογές του θεατρικού οργανισμού, από το 1932 έως το 2005, με σπάνιο και µερικές φορές µοναδικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται προγράµµατα των παραστάσεων, αποκόµµατα εφηµερίδων, φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουµέντα (από το 1955), βιντεοσκοπήσεις (από το 1994) και μουσικές παρτιτούρες.

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ραδιοσταθμού Εκκλησίας 89,5FM

Αρχείο ραδιοφωνικών εκπομπών από την εκπομπή "Βυζαντινή Μουσική Κυψέλη".

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Χαρτών

Είναι ψηφιοποιημένη συλλογή του 70% του Αρχείου Χαρτών της βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει χάρτες από τα μέσα του 18ου αιώνα έως πρόσφατους χάρτες. Οι χάρτες καλύπτουν μεγάλο γεωγραφικό και θεματικό εύρος (Ελλάδα, Ευρώπη Κόσμος, χάρτες πολιτικοί, γεωγραφικοί, γεωφυσικοί, ιστορικοί, δασικοί, πόλεων, οικολογικοί κλπ).

Ψήφισμα Ελεύθερων και Υπόδουλων Ηπειρωτών (Κ120γ)

Πρωτότυπο Ψηφίσματος των "Ελευθέρων και Υποδούλων Ηπειρωτών" προς τις Κυβερνήσεις Ελλάδας, Μ. Βρεταννίας, ΗΠΑ, Σοβιετικής Ένωσης και Γαλλίας (διεβιβάσθη συνημμένον εις το υπ' αριθμ. 1502/Α από 19.07.1945 έγγραφο του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών).