Βιβλιοθήκη Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Όνομα

Βιβλιοθήκη Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Διεθνής ονομασία

British School at Athens Library

Υπάγεται σε

Βρετανική Σχολή Αθηνών

URL

http://www.bsa.ac.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=123

Νομική μορφή

Ίδρυμα

Email

library@bsa.ac.uk, penny.wilson@bsa.ac.uk

Τηλέφωνο

2111022822, 2111022803(φ)

Ονομασία

Βρετανική Σχολή Αθηνών

Διεύθυνση

Σουηδίας 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10676

Γεωγραφικό πλάτος

37.9794345

Γεωγραφικό μήκος

23.7471013

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών