Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Όνομα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Διεθνής ονομασία

Ephorate of Antiquities of Cyclades

Υπάγεται σε

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

URL

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98219

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efakyk@culture.gr, dathanasoulis@culture.gr

Τηλέφωνο

2103218075, 2103251044, 2103313448(φ)

Ονομασία

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Διεύθυνση

Επαμεινώνδα 10, Κλεψύδρας 2

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Περιφέρεια

Στερεά Ελλάδα

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών