Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Όνομα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Διεθνής ονομασία

Ephorate of Antiquities of Boeotia

Υπάγεται σε

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

URL

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98192

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

efavio@culture.gr, acharami@culture.gr

Τηλέφωνο

2262023559, 2262080945, 2262089359 Fax:2262081431, 2262081434