Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης ΑΠΘ

Όνομα

Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης ΑΠΘ

Διεθνής ονομασία

Department of Worship, Christian Education and Church Administration AUTH

Υπάγεται σε

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

URL

http://www.theo.auth.gr/theo/gr/Divisions/Pages/Div4.aspx

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

pskaltsi@theo.auth.gr

Τηλέφωνο

2310996657

Ονομασία

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Θεσσαλονίκης