Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Όνομα

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Διεθνής ονομασία

School of Theology AUTH

Υπάγεται σε

Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

URL

http://www.theo.auth.gr/, http://www.theosch.auth.gr/index.gr.htm

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

info@theo.auth.gr

Τηλέφωνο

2310996980, 2310996692 (φ)

Ονομασία

Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία