Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

Όνομα

Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

Διεθνής ονομασία

School of Philology AUTH

Υπάγεται σε

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

URL

http://www.auth.gr/lit

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

info@lit.auth.gr

Τηλέφωνο

2310995246, 2310995232, 2310995244, 2310995245 (φ)

Ονομασία

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, Νέο Κτίριο

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία