Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Συλλογή οικογενειών Νικολάου Σπαθή & Κωνσταντίνου Πλατή (Κ107α) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Πινακοθήκης Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών Πινακοθήκη Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών
Συλλογή Ρόμπου (Κ321) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Χαρακτικών Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή χαρτογραφικού υλικού Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Συλλογή Χαρτών Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
Συλλογή χαρτών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Χαρτών Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
Συλλογή Χαρτών Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σύμμεικτη συλλογή Κωνσταντίνου Σπανού (Κ182) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Σύμμεικτη συλλογή Κωνσταντίνου Σπανού (Κ194) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Τεκμήρια του νεοελληνικού πολιτισμού (18ος - αρχές 20ού αι.) Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
Τοπογραφικά διαγράμματα & χάρτες (Κ285) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χάρτες Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Χάρτες Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης