Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Ροδάμνη-Περιηγήσεις στα Προσκυνήματα του Αιγαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Συλλογές Ιδιωτικών Αρχείων Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού
Συλλογή René Puaux Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Συλλογή Αλέκας Γερολύμπου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης - Αρχοντικό (Σάλα) Χατζηαγαπητού
Συλλογή Βιβλιοθήκης της Alpha Bank Βιβλιοθήκη Alpha Bank
Συλλογή Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης
Συλλογή Γεράσιμου Βασιλάτου (Κ360) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης
Συλλογή Εθνολογικού Μουσείου Ηπειρωτών Μαστόρων Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων
Συλλογή εκπαιδευτικών χαρτών Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Εντύπων ΙΠΑ-ΜΙΕΤ Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο
Συλλογή έργων τέχνης Alpha Bank Alpha Bank
Συλλογή Ευστάθιου Ι. Φινόπουλου Μουσείο Μπενάκη-Συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου
Συλλογή Ευστάθιου Στίκα & Αναστάσιου Ορλάνδου (Κ217) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία