Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αρχείο Σπυρίδωνα Ζώη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου Σπουδαστήριο Ιστορίας ΕΚΠΑ
Αρχείο Σταμάτη Μερκούρη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη και οικογένειας Αθηνογένη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Στράτη Μυριβήλη Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Τζωρτζάκη Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ψηφιακή συλλογή) Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας ΑΕ (ΕΛΒΑ) Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Υπολειμμάτων Νάφθης Α.Ε. (ΕΛΒΥΝ) Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της εταιρείας Μακεδονικοί Λευκόλιθοι Ανώνυμος Μεταλλευτική, Βιομηχανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ) Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ) (ψηφιακή συλλογή) Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ