Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Αρχείο Ελληνικών Διαλέκτων Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Ευγενίου Δαλέζιου Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Ιπποκράτη Παπαβασιλείου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Ιωάννη Λαμπρινίδη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Ιωάννη Πετρώφ (Κ76β) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αρχείο Ιωάννου Γενναδίου Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Κτήματος "Καραλάρ" Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Μανόλη Τριανταφυλλίδη Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
Αρχείο Μηνά Δημάκη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο ναύαρχου Αθανάσιου Σπανίδη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα (1882, 1906-1955) Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Αρχείο Νομαρχίας Αττικής Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αρχείο οικογένειας Αμπελά-Τερέντσιο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο οικογένειας Κέπετζη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)