Συλλογές Χαρτών

Τίτλος Φορέας
Αρχείο Ιωάννη Λαμπρινίδη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Ιωάννη Πετρώφ (Κ76β) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αρχείο Ιωάννου Γενναδίου Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αρχείο Κτήματος "Καραλάρ" Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Μανόλη Τριανταφυλλίδη Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
Αρχείο Μηνά Δημάκη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο ναύαρχου Αθανάσιου Σπανίδη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Νομαρχίας Αττικής Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αρχείο οικογένειας Αμπελά-Τερέντσιο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο οικογένειας Κέπετζη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο οικογένειας Κουρουσόπουλου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο οικογένειας Μερκάτη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο οικογένειας Μπουντούρη (Βουδούρη) Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο οικογένειας Τριανταφυλλάκου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αρχείο Οπτικοακουστικών Μέσων Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης