Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Αλληλογραφία Γεωργίου Δροσίνη Μουσείο Γεωργίου Δροσίνη
Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη (ψηφιακή συλλογή) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αμάλθεια Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Άμυνα Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αναγέννησις Κεφαλληνίας Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Ανακτορικό αρχείο προσωπικών υποθέσεων Οθωνικής περιόδου Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αναλογική συλλογή προφορικού υλικού Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Αναπαραγωγή Ήχου ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Ανάστος Παπαπέτρου Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Ανατολικός Αστήρ Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αναφορά Γάλλου προξένου (Κ50ε) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Ανείπωτες Ιστορίες Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ανεξάρτητη Μεραρχία Θεοτόκη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Ανθέμιον - Η ψηφιακή βιβλιοθήκη των Ρωμιών της Πόλης Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ
Άννα Φιλίνη Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)