Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτοσυλλογή Τάκη Γεωργίου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Τάκη Γεωργίου (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Τασούλας Χατζάκη-Κατιρτζόγλου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Τασούλας Χατζάκη-Κατιρτζόγλου (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Φώκου Βέττα Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Φώκου Βέττα (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου Ρεκλείτη και Αργυρώς Ζαννή-Ρεκλείτη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου Ρεκλείτη και Αργυρώς Ζαννή-Ρεκλείτη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρυσούλας Λουπέτη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρυσούλας Λουπέτη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Χαλκογραφίες Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Χάρτες Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Χάρτες Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης