Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Υπουργείο Στρατιωτικών - Αποφάσεις Απονομής Στρατιωτικών Συντάξεων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υπουργείο Συγκοινωνιών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υφαντική Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
Φιλίστωρ Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (περιοδικό) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ
Φιρμάνια (Κ17γ_2) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
ΦιΣΕλ / COLGREEK Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Φοιτητικοί Σύλλογοι Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Φραγκοχιώτικα Βιβλία Βιβλιοθήκη Αποστολικού Κέντρου Πίστεως και Πολιτισμού
Φρεγάτα "Αμαλία" (Κ48ιδ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Φωτογραφία Δ.Φωτιάδη (Κ56δ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Φωτογραφίες - Αστείες Φωτογραφίες Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Γλέντια Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Διαλέξεις & Ομιλίες Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Διάφορες Εκδηλώσεις Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών