Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Τουρκικές σφραγίδες (Κ62ε) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Τριδιαλεκτικό Λεξικό Διαλέκτων Μικράς Ασίας AMIGRE Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Τυπογραφία ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Τύπος και Εφήμερα Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υγεία Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Υδροβιολογική Συλλογή Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Υλικά Φορέων Ίδρυμα Γληνού
Υμνος εις τον Διονύσιο Σολωμό επί τοις αποκαλυπτηρίοις αυτού γενομένοις εν Ζακύνθω του έτους 1902 (K56ζ_7) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υποθηκοφυλακεία Καλού Χωριού Και Καινούριου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υπουργείο Επισιτισμού (Κ67α) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υπουργείο Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Υπουργείο Στρατιωτικών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)