Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτοσυλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου Ρεκλείτη και Αργυρώς Ζαννή-Ρεκλείτη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρήστου Ρεκλείτη και Αργυρώς Ζαννή-Ρεκλείτη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρυσούλας Λουπέτη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Χρυσούλας Λουπέτη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Χάρτες Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Χάρτες Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χάρτες της Μικρασίας και της γηγενούς Ελλάδος Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Χαρτογράφηση Λογοτεχνικών Αρχείων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Χαρτοθήκη Ιστορικό Αρχείο ΙΜΧΑ
Χαρτοθήκη (Ψηφιακή συλλογή) Ιστορικό Αρχείο ΙΜΧΑ
Χειρόγραφα Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Χειρόγραφα Μουσείο Γεωργίου Δροσίνη
Χειρόγραφα Ελλήνων Λογίων, 15ος - 19ος αι. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ