Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή Φωτογραφιών Μουσείο Αλοννήσου "Κώστας και Αγγέλα Μαυρίκη"
Συλλογή φωτογραφιών Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού
Συλλογή Φωτογραφιών Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
Συλλογή φωτογραφιών από τη σχολική ζωή Μουσείο Παιδείας
Συλλογή Χαλκών Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Συλλογή Χαρακτικών Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Χαρακτικών (ψηφιακή συλλογή) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Χαρακτικών Ιωάννη Γιαννέλη-Θεοδοσιάδη Ιωάννης Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης
Συλλογή χαρτογραφικού υλικού Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Συλλογή Χαρτών Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
Συλλογή χαρτών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Χαρτών Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
Συλλογή Χαρτών Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συλλογή Χατζημιχαήλ Μιχαήλ (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Συλλογή Χειρογράφων Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά