Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή Αλέκας Γερολύμπου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Αλέκου Σόφη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή αλληλογραφίας δημοτικιστών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Ανδρέα Μάρκου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Ανδρέα Σταυριανουδάκη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή αντικειμένων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Αντικειμένων Judaica Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Συλλογή Αντικειμένων Λαϊκού Πολιτισμού Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου
Συλλογή αποκομμάτων Αριάδνης Μιχελάκη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή αποκομμάτων Ρεθύμνου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή αποκομμάτων: Περικλής Γιαννόπουλος Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Αριστείδη Μανωλάκου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Αριστομένη Προβελέγγιου Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή Αρνητικών του Frederick E. Winter Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα
Συλλογή Αρνητικών του Frederick E. Winter (ψηφιακή συλλογή) Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα