Συλλογή Χαρακτικών

Τίτλος

Συλλογή Χαρακτικών

Φορέας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΣΚΤ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Gravures Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιακές αναπαραγωγές χαρακτικών της Συλλογής “Chalcographie du Louvre”.

Θέματα

Εικαστικές Tέχνες, Νέα Μέσα, Χαρακτική,

Μέγεθος

424 ψηφιακές αναπαραγωγές χαρακτικών

Γλώσσα

Γαλλικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

Συλλέκτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Ιδιοκτήτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2000 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Επί των ψηφιακών αντιγράφων.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης τεκμηρίων.

Περίοδος Από Έως
Ύστερη μεσαιωνική περίοδος 13ος αι. μ.Χ. 15ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2000 έως: 2006

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της φυσικής : Συλλογή Χαρακτικών Λούβρου

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - κτίριο Πειραιώς

Διεύθυνση: Πειραιώς 256

Πόλη

Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: www.library.asfa.gr/askt1