Συλλογή Χαρακτικών Λούβρου

Τίτλος

Συλλογή Χαρακτικών Λούβρου

Φορέας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΣΚΤ

Εναλλακτικός Τίτλος

French : Collection "Chalcographie du Louvre" (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Αναπαραγωγή σε χαρακτικά (χαλκογραφίες) έργων τέχνης του Μουσείου του Λούβρου.

Θέματα

Εικαστικές Τέχνες, Χαρακτική,

Μέγεθος

10 χαλκογραφίες ποικίλων διαστάσεων

Γλώσσα

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : χαρακτικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

Χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Ιδιοκτήτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1950 έως: 1960

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Ύστερη μεσαιωνική περίοδος 13ος αι. μ.Χ. 15ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιημένη εκδοχή : Συλλογή Χαρακτικών

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - κτίριο Πειραιώς

Διεύθυνση: Πειραιώς 256

Πόλη

Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Χώρα

Ελλάδα