Νεοελληνικά Ιστορικά: Περιοδικό του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου της Ακαδημίας Αθηνών

Τίτλος

Νεοελληνικά Ιστορικά: Περιοδικό του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου της Ακαδημίας Αθηνών

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Neoellinika Istorika: Journal of the Modern Greek History Research Centre of the Academy of Athens (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιοποιημένη παρουσίαση 6 τόμων του περιοδικού "Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού"

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Περιοδικός τύπος,

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 18:02:40

Μέγεθος

6 ψηφιοποιημένοι τόμοι του περιοδικού

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems