Εκδόσεις έργων από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας Ραγκαβή

Τίτλος

Εκδόσεις έργων από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας Ραγκαβή

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Collection of books from the Rangavis family library (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για 606 ψηφιοποιημένα έργα από την βιβλιοθήκη της οικογένειας Ραγκαβή.

Θέματα

Αρχαιολογία, Θέατρο, Διπλωματία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Περιηγητικά κείμενα, Ποίηση, Λογοτεχνία, Απομνημονεύματα, Θρησκευτικά κείμενα, Κρυπτογραφία,

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 16:01:42

Μέγεθος

606 έργα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems