Ημερολόγια του James Skene of Rubislaw (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Ημερολόγια του James Skene of Rubislaw (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Journals of James Skene of Rubislaw (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για την ψηφιοποίηση των τριών τόμων του ημερολογίου που τήρησε ο πολυγραφότατος Σκώτος λόγιος, καλλιτέχνης και περιηγητής James Skene of Rubislaw (1775-1864), οι οποίοι απόκεινται στο ΚΕΙΝΕ. Η πρώτη επίσκεψή του στην Ελλάδα, αρχικά για λόγους υγείας, διήρκεσε από την άνοιξη του 1838 μέχρι τα μέσα του 1843, οπότε και επέστρεψε στη Βρετανία. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου γύρισε στην Αθήνα, όπου έμεινε ως το καλοκαίρι του 1845. Οι τρεις τόμοι του ημερολογίου δωρήθηκαν στο Κέντρο από την Κατριόνα, νύφη του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή του νεότερου, απογόνου του James Skene, μαζί με το αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή.

English : This collection includes three digitalised volumes of the journals kept by the prolific Scottish scholar, artist and traveler James Skene of Rubislaw (1775-1864). His first visit to Greece, initially for health reasons, lasted from spring 1838 until mid 1843, when he returned to Britain. In October of the same year he returned to Athens, where he stayed until the summer of 1845. The three volumes of the journal were donated to the Centre by Catriona, daughter-in-law of Alexander Rizos Rangavis the younger, descendant of James Skene, together with the papers of the Rangavis family.

Θέματα

Ημερολόγια, Ταξιδιωτική λογοτεχνία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Περιηγητικά κείμενα, Περιηγητισμός,

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 13:33:52

Μέγεθος

3 ψηφιοποιημένοι τόμοι από 241, ### και 330 σελίδες αντίστοιχα μαζί με την μεταγραφή τους σε ηλεκτρονικό κείμενο.

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1838 έως: 1845

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της φυσικής : Συλλογή James Skeene of Rubislaw

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems