Η Γεωγραφία της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα (1926)

Τίτλος

Η Γεωγραφία της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα (1926)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : The Geography of Refugee Installation in Greece (1926) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το πρόγραμμα αυτό προέκυψε από την ανάγκη να ερευνηθεί ο βαθμός της διασποράς των προσφύγων από την ίδια οικιστική ενότητα ή εκκλησιαστική επαρχία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες για τη γεωγραφία της εγκατάστασης στην Ελλάδα των ελληνορθόδοξων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Καύκασο αντλήθηκαν από το «Βιβλίο Εκκλησιαστικών Επαρχιών και Εκτιμητικών Επιτροπών» που βρίσκεται στο αρχείο των Εκτιμητικών Επιτροπών του Υπουργείου Γεωργίας και είναι κατατεθειμένο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των επαρχιών με το όνομα της κοινότητας στο τόπο προέλευσης, την έδρα επιτροπής, τον αριθμό των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και το ποσό της αποζημίωσης. Για το θέμα των ποσοτικών στοιχείων που εμφανίζονται, δηλαδή του αριθμού των δηλώσεων είναι απαραίτητη μία διευκρίνηση. Δεν παρουσιάζουν τη δημογραφική κατάσταση των κοινοτήτων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης για την οποία ο ιστορικός θα πρέπει να ανατρέξει σε άλλες πηγές. Έχουμε μόνο τάξεις μεγέθους του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα και την αποτύπωση μιας κατάστασης, αυτής του 1926, χρόνο κατά τον οποίο η εγκατάσταση των προσφύγων είχε σε αρκετά μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Από την επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων της πηγής προέκυψαν τα εξής: τη μεγαλύτερη διασπορά παρουσιάζουν οι πρόσφυγες από τις εκκλησιαστικές επαρχίες Δέρκων, Ηρακλείας και Ραιδεστού, Θεοδοσιουπόλεως, Ικονίου, Κολωνίας, Μετρών, Νικαίας, Νικομηδείας, Προικοννήσου, Ροδοπόλεως, Συληβρίας, και Χαλδείας και Κερασούντος. Από τις υπόλοιπες επαρχίες, το 1926, ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων προερχόμενων από την ίδια εκκλησιαστική επαρχία, από 75% έως 95% ήταν εγκαταστημένοι σε τρεις επαρχίες.

English : This project arose from the need to investigate the degree of dispersion of refugees originating from the same residential unit or ecclesiastical province of the Ottoman Empire during their settlement in Greece. Information on the geography of the installation in Greece of Greek Orthodox refugees from Asia Minor, Eastern Thrace and the Caucasus have been drawn from the "Book of Ecclesiastical Provinces and Appraisers Committees" located in the archives of Appraisers Committees of the Ministry of Agriculture and deposited in the General State Archives.

Θέματα

Προσφυγική εγκατάσταση, Πρόσφυγες, Σύμβαση της Λωζάνης, Ελληνισμός της διασποράς, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ανταλλαγή πληθυσμών, Νεότερη ελληνική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 19:20:35

Μέγεθος

1901 εγγραφές

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ανατολική Θράκη 40.94671, 25.33447
Μικρά Ασία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1926 έως: 1926

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems