Επτανησιακή προσωπογραφία 19ος – 20ος αι.

Τίτλος

Επτανησιακή προσωπογραφία 19ος – 20ος αι.

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ionian Islands Prosopography, 19th and 20th centuries (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για μία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει σε δομημένη και αναζητήσιμη μορφή βιογραφικές και εργογραφικές πληροφορίες για πρόσωπα Eπτανησιακής καταγωγής που έζησαν κατά το 19ο και τον 20ό αιώνα και που ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια: Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται πρόσωπα με δημόσια δράση (πολιτική, καλλιτεχνική, επιστημονική, τεχνοκρατική, πνευματική, κοινωνική), Eπτανήσιοι ή Eπτανησιακής καταγωγής πρόσωπα που έζησαν είτε στα Eπτάνησα ή στο Eλληνικό κράτος, είτε ήσαν μέλη του υπόδουλου, απόδημου και παροικιακού ελληνισμού, εφόσον η δράση τους αφορά την επτανησιακή και ευρύτερα την ελληνική δημόσια ζωή. Ως καταγωγή νοείται η γέννηση τουλάχιστον ενός των δύο γονέων στα Eπτάνησα. Xρονολογικό κριτήριο για τη βιογράφηση ενός προσώπου είναι το έτος του θανάτου του. Xρονική αφετηρία του προγράμματος είναι το 1800. Δεν περιλαμβάνονται ζώντα πρόσωπα.

English : This database brings together in a structured and searchable form biographical data on persons born in or originating from the Ionian Islands, who lived in the 19th and 20th centuries. It includes persons who have appeared in public life (with a political, artistic, scientific, technocratic, cultural or social activity). They may have lived in the Ionian Islands or the Greek State or belonged to the Greek Diaspora. The term origin is understood to mean that at least one of the two parents was born in the Ionian Islands. The data base includes persons who died in or after the year 1800. It does not include living persons.

Θέματα

Επτάνησα, Προσωπογραφία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Απόδημος ελληνισμός, Ελληνικές παροικίες, Ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 16:31:24

Μέγεθος

5725 πρόσωπα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Επτάνησα 38.5, 20.5
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1800 έως: 2000

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems