Πινακοθήκη ΑΣΚΤ (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Πινακοθήκη ΑΣΚΤ (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Αυτοτελές Τμήμα Πινακοθήκης, Εκθέσεων, Φωτογραφικού Αρχείου και Ντοκουμέντων ΑΣΚΤ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Athens School of Fine Arts Gallery (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Λίγο μετά την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το 1836, άρχισε να συγκροτείται μία συλλογή έργων τέχνης, η Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ, η οποία εμπλουτίζεται μέχρι σήμερα. Τα έργα που απαρτίζουν τη συλλογή της Πινακοθήκης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας Καθηγητών των Εργαστηρίων και των φοιτητών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και έργα από δωρεές προς την ΑΣΚΤ. Με αυτή την έννοια η Πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα της ίδιας της ιστορίας της ΑΣΚΤ και κατά συνέπεια ενός πολύ σημαντικού τμήματος της νεοελληνικής τέχνης. Επομένως, η ΑΣΚΤ κατέχει και διαχειρίζεται μία συλλογή σημαντικής πολιτιστικής αξίας και σημαντικού μεγέθους. Μέρος της συλλογής αυτής ψηφιοποιήθηκε το 2003, και αποτελεί την Πινακοθήκη ΑΣΚΤ (ψηφιακή συλλογή).

English : The Athens School of Fine Arts was founded in 1836. A short while after its foundation, a Gallery of the ASFA (a collection of works) began to be formed, which continues to be enriched till nowadays. It houses works of art related to the artistic production of the Professors and the students of the School. It also contains works of art given to the School. From this respect, the Gallery of the ASFA is a living token of its history and, consequently, of a very significant part of Modern Greek art. Hence, the Athens School of Fine Arts possesses and manages a sizable collection of great cultural value. Part of this collection was digitized in 2003 and formed the Gallery of the ASFA (digital collection).

Θέματα

Εικαστικές Tέχνες, Νέα Μέσα, Νεοελληνική Τέχνη, Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη,

Μέγεθος

Η ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει περίπου 8.500 έργα κάθε τύπου, από το 1856 έως το 2006. Ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων με νέα έργα και η επιστημονική και φωτογραφική τεκμηρίωση της συλλογής είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα του "Πινακοθήκης ΑΣΚΤ"

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2003 έως: 2006

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - κτίριο Πειραιώς

Διεύθυνση: Πειραιώς 256

Πόλη

Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Χώρα

Ελλάδα