Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

Τίτλος

Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

Φορέας

Αυτοτελές Τμήμα Πινακοθήκης, Εκθέσεων, Φωτογραφικού Αρχείου και Ντοκουμέντων ΑΣΚΤ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Athens School of Fine Arts Gallery (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Λίγο μετά την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το 1836, άρχισε να συγκροτείται μία συλλογή έργων τέχνης, η Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ, η οποία εμπλουτίζεται μέχρι σήμερα. Τα έργα που απαρτίζουν τη συλλογή της Πινακοθήκης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας Καθηγητών των Εργαστηρίων και των φοιτητών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και έργα από δωρεές προς την ΑΣΚΤ. Με αυτή την έννοια η Πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα της ίδιας της ιστορίας της ΑΣΚΤ και κατά συνέπεια ενός πολύ σημαντικού τμήματος της νεοελληνικής τέχνης. Επομένως, η ΑΣΚΤ κατέχει και διαχειρίζεται μία συλλογή σημαντικής πολιτιστικής αξίας και σημαντικού μεγέθους. Μέρος της συλλογής αυτής ψηφιοποιήθηκε το 2003, και αποτελεί την Πινακοθήκη ΑΣΚΤ (ψηφιακή συλλογή).

English : The Athens School of Fine Arts was founded in 1836. A short while after its foundation, a Gallery of the ASFA (a collection of works) began to be formed, which continues to be enriched till nowadays. It houses works of art related to the artistic production of the Professors and the students of the School. It also contains works of art given to the School. From this respect, the Gallery of the ASFA is a living token of its history and, consequently, of a very significant part of Modern Greek art. Hence, the Athens School of Fine Arts possesses and manages a sizable collection of great cultural value. Part of this collection was digitized in 2003 and formed the Gallery of the ASFA (digital collection).

Θέματα

Εικαστικές Tέχνες, Νέα μέσα, Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική, Νεοελληνική Τέχνη, Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη,

Μέγεθος

H συλλογή της Πινακοθήκης έως σήμερα περιλαμβάνει περίπου 10.600 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, σχεδίων, ψηφιδωτών, οπτικοακουστικών έργων, αντιγράφων και εκμαγείων, πλούσια συγκομιδή μιας ζωής περίπου 175 χρόνων.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : πίνακες

Ακίνητη Εικόνα : χαρακτικά

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Ακίνητη Εικόνα : ψηφιδωτά

Ακίνητη Εικόνα : αγιογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Φυσικό Αντικείμενο : γλυπτά

Φυσικό Αντικείμενο : εκμαγεία

Κινούμενη Εικόνα : βίντεο

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μέταλλο

λίθος

χαρτί

ξύλο

πλαστικό

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1836 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Τα έργα της φυσικής συλλογής φυλάσσονται στην Αποθήκη (Πειραιώς 256). Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο κάποιες φορές για φωτογράφιση (χωρίς χρέωση) ή συντήρηση, κατόπιν συνεννόησης.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1836 έως:

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Πινακοθήκη ΑΣΚΤ (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - κτίριο Πειραιώς

Διεύθυνση: Πειραιώς 256

Πόλη

Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Χώρα

Ελλάδα