Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Τίτλος

Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Φορέας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ΕΙΕ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Pandektis: A Digital Thesaurus of Primary Sources for Greek History and Culture (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα πρώην Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Στόχος του έργου "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ – Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού" είναι η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ψηφιακών συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η ψηφιοποίηση και η ελεύθερη διάθεση των συλλογών μέσω του Διαδικτύου καθιστά τα ερευνητικά αποτελέσματα προσιτά στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πραγματικότητα ένα μέρος της "εθνικής απογραφής" όπως την αποκαλούσε ο συνιδρυτής του ΕΙΕ, Κ.Θ. Δημαράς.

English : 'PANDEKTIS - A Digital Thesaurus of Primary Sources for Greek History and Culture' aims to provide free access to eleven integrated and scientifically elaborated collections produced by the former three humanistic Institutes of the National Hellenic Foundation for Research - Institute of Greek and Roman Antiquity, Institute of Byzantine Research, Institute of Neohellenic Research. The collections, which will be widely disseminated through the internet, originate from primary documents of Greek history and civilization. Certain applications have been developed to ensure the digital homogeneity of the documents, a single interface for the provision and search of the databases through Internet services, by using tools and products developed by the National Documentation Centre NHRF.

Θέματα

Αρχαιολογία, Τέχνη, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Δημόσιος βίος, Θρησκεία, Κοινωνική Ιστορία, Οικονομική Ιστορία, Πολιτική Ιστορία, Μεταβυζαντινή τέχνη, Νεότερα μνημεία, Νεοελληνική αρχιτεκτονική, Οικογένειες, Αρχεία, Προσωπογραφία, Ιδιωτικός βίος, Βιομηχανία, Εκπαίδευση, Γλώσσα, Χαρτογραφία, Τύπος, Ταξίδια, Ζωγραφική, Εκκλησία, Κοινότητες, Λαϊκός πολιτισμός, Βυζαντινή Ιστορία, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Νεότερη Ιστορία, Παλαιογραφία, Βυζαντινή Διπλωματική

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Λατινικά

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Λογισμικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ

Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ΕΙΕ

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2004 έως: 2007

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας www.pandektis.ekt.gr

Τόπος Συντεταγμένες
Άγιο Όρος 40.15838, 24.32742
Ελλάδα 39, 22
Βαλκάνια
Εύξεινος Πόντος
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Κωνσταντινούπολη 41.01384, 28.94966
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος
Ύστερη μεσαιωνική περίοδος 13ος αι. μ.Χ. 15ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μακεδονικό Βασίλειο: Τα Χάλκινα Νομίσματα - ψηφιακή συλλογή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μοναστηριακά Αρχεία-Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, 1450-1850 (Βάση δεδομένων)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ταξειδιωτική Γραμματεία, 15ος - 19ος αιώνας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας www.pandektis.ekt.gr