Συλλογή Μάντακα Ιωάννη (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Συλλογή Μάντακα Ιωάννη (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Mandakas Ioannis Collection (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το υλικό αφορά κυρίως στη Χορωδία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, έγγραφων, προσκλήσεων, δημοσιευμάτων, παρτιτούρων, κριτικών για μουσικές εκδηλώσεις.

English : The collection mainly pertains to the Aristotle University of Thessaloniki Choir. It includes digitised copies of documents, invitations, publications, music sheets, and reviews of musical performances.

Θέματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Μουσική, Κοινωνική Ιστορία, Μουσικοκριτική

Μέγεθος

6018 ψηφιακές εικόνες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

Σχήμα μεταδεδομένων

USMARC 21

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Η κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (παράγραφος 2.5).

Τόπος Συντεταγμένες
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Φλώρου Κωνσταντίνου (ψηφιακή συλλογή)

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Χατζημιχαήλ Μιχαήλ (ψηφιακή συλλογή)

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Συλλογή Μάντακα Ιωάννη

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://digital.lib.auth.gr/collection/Mantakas%20Collection?ln=el