Αρχειακές συλλογές Γαλλίας

Τίτλος

Αρχειακές συλλογές Γαλλίας

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collections of French archives (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Οι αρχειακές συλλογές περιλαμβάνουν αρχεία που έχουν επιλεγεί επειδή περιέχουν στοιχεία για την Ελλάδα και προέρχονται από τις αρχειακές σειρές: 1) Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Paris: Correspondance Consulaire et Commerciale, Correspondance Politique, Correspondance Politique des Consuls, Guerre 1914-1918, Novelle Serie (Correspondance Politique et Commerciale), Papiers d’ Agents, Serie Z (Europe 1918-1940), 2) Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Nantes: Centre des Archives diplomatiques de Nantes, 3) Archives Nationales: Archives Prives, Serie B (Affaires Etrangeres), Serie F (Administration Generale de la France)

Θέματα

Ιστορία, Οικονομία, Εμπόριο,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 17:30:51

Μέγεθος

1221 φάκελοι

Γλώσσα

Γαλλικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1973 έως: 2005

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Οι φυσικές συλλογές ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών Γαλλίας και τα Εθνικά Αρχεία Γαλλίας

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Βαλκάνια
Τουρκία 39, 35
Μέση Ανατολή
Γαλλία 46, 2
Μεσογειακές χώρες
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1699 έως: 1940

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή μικροταινιών από τα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Nantes

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή μικροταινιών από τα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή μικροταινιών από τα Archives Nationales

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).