Συλλογή Οικογένειας Ρίζου Ραγκαβή

Τίτλος

Συλλογή Οικογένειας Ρίζου Ραγκαβή

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Rizos Rangabe Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : ακραίες χρονολογίες 1809-1970 Ραγκαβής Ρίζος, Αλέξανδρος (κωδικός αρχείου 2. 27 ΑΡ/Αλ1) ακραίες χρονολογίες 1809-1892 Ραγκαβής Ρίζος, Ιακωβάκης (κωδικός αρχείου 2. 28 ΑΡ/Ι) ακραίες χρονολογίες 1809-1854 Ραγκαβή, Καρολίνα (κωδικός αρχείου 2. 29 ΑΡ/Καρ) ακραίες χρονολογίες 1838-1884, 1898 Ραγκαβής, Κλέων (κωδικός αρχείου 2. 30 ΑΡ/Κλ) ακραίες χρονολογίες 1842-1917 Ραγκαβή, Δωροθέα (κωδικός αρχείου 2. 31 ΑΡ/Δ) ακραίες χρονολογίες 1875-1886 Ραγκαβής, Αριστείδης (κωδικός αρχείου 2. 32 ΑΡ/Αρ1) ακραίες χρονολογίες 1870-1878 Ραγκαβής, Αλέξανδρος του Αλεξάνδρου (κωδικός αρχείου 2. 33 ΑΡ/Αλ2) ακραίες χρονολογίες 1856-1931 Ραγκαβής, Ευγένιος (κωδικός αρχείου 2. 34 ΑΡ/Ε) ακραίες χρονολογίες 1850-1929 Ραγκαβής, Αιμίλιος (κωδικός αρχείου 2. 35 ΑΡ/Αιμίλιος) ακραίες χρονολογίες 1865-1893 Ραγκαβή, Αιμιλία (κωδικός αρχείου 2. 36 ΑΡ/Αιμιλία) ακραίες χρονολογίες 1874-1877 Ραγκαβή, Ελένη (κωδικός αρχείου 2. 37 ΑΡ/Ελ) ακραίες χρονολογίες 1879-1886 Ραγκαβή, Ζωή (κωδικός αρχείου 2. 38 ΑΡ/Ζ) ακραίες χρονολογίες 1887 Ραγκαβή, Έλλη (κωδικός αρχείου 2. 39 ΑΡ/Ελλ) ακραίες χρονολογίες 1886, 1892 Ραγκαβή, Χαρίκλεια (κωδικός αρχείου 2. 40 ΑΡ/Χ) ακραίες χρονολογίες 1874 Ραγκαβής, Όθων (κωδικός αρχείου 2. 41 ΑΡ/Ο) ακραίες χρονολογίες 1851 Ραγκαβή, Λίζα (κωδικός αρχείου 2. 42 ΑΡ/Λ) ακραίες χρονολογίες 1874-1879 Ραγκαβής, Νικόλαος (κωδικός αρχείου 2. 43 ΑΡ/Ν) ακραίες χρονολογίες 1894-1945 Ραγκαβή, Σαρίτα (κωδικός αρχείου 2. 44 ΑΡ/Σ) ακραίες χρονολογίες 1892-1909 Ραγκαβής, Αριστείδης (κωδικός αρχείου 2. 45 ΑΡ/Αρ2) ακραίες χρονολογίες 1899-1901 Ραγκαβής Ρίζος, Αλέξανδρος (κωδικός αρχείου 2. 47 ΑΡ/Αλ3) ακραίες χρονολογίες 1903-1970

Θέματα

Λογοτεχνία, Ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας, Νεότερη ελληνική ιστορία, Διπλωματία, Νεότερη ιστορία, Πολιτική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 20:12:39

Μέγεθος

20 αρχεία εγγράφων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες. Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1809 έως: 1970

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site)