Αναγνωστικά (Σχολικά Αναγνωστικά)

Τίτλος

Αναγνωστικά (Σχολικά Αναγνωστικά)

Φορέας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Textbooks (School Textbooks) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή αυτή συγκεντρώθηκε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης σε συνεργασία με την κα. Μαρία Δημάση καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η συλλογή αριθμεί 1.089 τόμους σχολικών βιβλίων, αναγνωστικών, ανατύπων, δελτίων και συνεδρίων με θέμα την εκπαίδευση, παιδική λογοτεχνία, 4 άτλαντες, 1 λεύκωμα με νομίσματα και ένα λεύκωμα με γκραβούρες.

English : This collection was put together by library staff in collaboration with Professor Maria Dimasi of the School of Primary Education. It contains 1089 volumes of schoolbooks, readers, reprints, educational and conference bulletins, children’s literature, 4 atlases, a collection of coins, and a collection of etchings. Part of the collection that is not subject to intellectual property restrictions has been digitised and is freely disseminated through the Psifiothiki Digital Repository.

Θέματα

Παιδική λογοτεχνία,Ιστορία της εκπαίδευσης,

Μέγεθος

1.089 τόμους σχολικών βιβλίων, αναγνωστικών, ανατύπων, δελτίων και συνεδρίων με θέμα την εκπαίδευση, παιδική λογοτεχνία, 4 άτλαντες, 1 λεύκωμα με νομίσματα και ένα λεύκωμα με γκραβούρες.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : βιβλία

Φυσικό Αντικείμενο : νομίσματα

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

μέταλλο

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Συλλογή Αναγνωστικών (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα