Collections

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Συλλογή λιθογραφιών, φωτογραφιών, κειμηλίων και όπλων από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αγγελιοφόρος

Φύλλα της εφημερίδας που εκδιδόταν στην Αθήνα (1859-1860)

Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)

Η βάση δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος σχεδιάσθηκε ειδικά για να καλύψει επιστημονικές ανάγκες που προκύπτουν από την μελέτη των αγιολογικών κειμένων της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453) και των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά. Πρωταρχικός στόχος του ερευνητικού Προγράμματος «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών είναι η συγκέντρωση του αγιολογικού υλικού της περιόδου αυτής και η ψηφιοποίησή του. Η Βάση αυτή περιλαμβάνει κείμενα σε πεζό λόγο, τα οποία έχουν καταχωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες: Βίοι Αγίων, Εγκώμια, Θαυμάτα, Λόγοι, Αταξινόμητα, σύμφωνα με την κατάταξη της Bibliotheca Hagiographica Graeca (=BHG). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζητήσεων στα κείμενα και στις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στα "Βιβλία".

Άγιος Σπυρίδων

Φύλλα της εφημερίδας που εκδιδόταν στην Κέρκυρα (1928-1929)

Αγορά εργασίας

Στη συλλογή περιέχονται στατιστικές έρευνες σχετικά με: Εργατικό Δυναμικό (1917-2012) Κόστος Εργασίας (1969-2000) Ναυτεργατικό Δυναμικό (1978-2006) Στατιστικές Εργασίας (1963-1998)

Αγωγές Κέρκυρας (Κ72ζ)

"Παλαιόταται αγωγαί".

Αδημοσίευτα Χειρόγραφα και Έγγραφα

Η συλλογή περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες τεκμηρίων: - Aναστασιματάριο του περίφημου πρωτοψάλτη Kωνσταντινουπόλεως Γεωργίου Pαιδεστηνού (1833- 1889) - Σειρά από Ωδές σε Oικουμενικούς Πατριάρχες του 19ου αιώνα - Aκολουθία του Eυαγγελισμού του κεφαλονίτη δάσκαλου Mιχαήλ Pαζή-Mαράτου (1877-1960) - Δύο μελοποιημένα ποιήματα του Aλέξανδρου Σούτσου που εγκωμιάζουν τους δολοφόνους του Kαποδίστρια - Mία συλλογή από 33 δημοτικά και αστικά τραγούδια ανθολογημένη από τον μικρασιάτη μουσικό του 19ου αιώνα Πέτρο Φιλανθίδη - Ένα απάνθισμα από 121 Φαναριώτικα τραγούδια ("μισμαγιά") γραμμένα προεπαναστατικά στην προχρυσανθινή παρασημαντική - Mία παρτιτούρα του 1859 με τίτλο "Eλληνικά Άσματα Eθνικά δια Kλειδοκύμβαλον", όπου ως συλλογέας αναφέρεται κάποια Kαρολίνα Nιστσίνσκη από την Aγία Πετρούπολη - Xειρόγραφα και φωτοτυπίες απρόσιτων χειρογράφων που περιέχουν το σύνολο της άγνωστης ακόμα στους πολλούς Zακυνθινής εκκλησιαστικής μουσικής - Γράμματα των Δημήτρη Mητρόπουλου, Nίκου Σκαλκώτα και διάσημων ξένων μουσικολόγων (Baud Bovy, Collaer, Strunk, Tillyard, Wellesz) προς την Mέλπω Mερλιέ και τους συνεργάτες της - Σημειώσεις της Mέλπως Mερλιέ και του Nικολάου Xρυσοχοΐδη για τη βυζαντινή μουσική - 1138 δημοτικά τραγούδια δημοσιευμένα στη βυζαντινή παρασημαντική και μεταγραμμένα στο δυτικό πεντάγραμμο από τη συνεργάτιδα του M.Λ.A. Δέσποινα Mαζαράκη (1914-1989)

Αθηνά

Φύλλα της εφημερίδας Αθηνά που εκδιδόταν στην Αθήνα (1836-1864)

Αθηνά

Φύλλα εφημερίδας που εκδιδόταν στο Ναύπλιο (1831)

Αθηναϊκά έγγραφα (Κ86α)

Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα αντίγραφα ιστορικών εγγράφων απευθυνόμενων προς τους προκρίτους και την Δωδεκάδα των Αθηνών ή εκδιδομένων υπ' αυτών.

Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων (ΑΣΟΠΕΦ)

Ο ΑΣΟΠΕΦ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1958, ως συνέχεια της ΠΕΟΠΕΦ, µε βασικούς άξονες δράσης τη βελτίωση της θέσης των πολιτικών κρατουµένων και εξόριστων και την απόλυση τους, καθώς και τη µέριµνα για τις οικογένειες τους. Στις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαµβάνονταν ακόµη σειρά διαβηµάτων και εκστρατειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την κατάργηση των εκτάκτων µέτρων, τη συγκέντρωση υπογραφών για τη χορήγηση γενικής αµνηστίας, τη µέριµνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κρατούµενους. Συνοπτική περιγραφή • Καταστατικό, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, αρχαιρεσίες, καταστάσεις µελών • Υποµνήµατα, διαβήµατα, εκκλήσεις, συνεντεύξεις τύπου • Αλληλογραφία µε τον Ελληνικό και τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό, την ∆ιεθνή Ένωση Νοµικών, την ∆ιεθνή Αµνηστία, καθώς και µε κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό • Εκδοτική δραστηριότητα του ΑΣΟΠΕΦ, συγκεντρώσεις υπογραφών • ∆ελτίο του ΑΣΟΠΕΦ

Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1946 (Κ300)

"Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, 1946", Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Αι Μούσαι (Ζάκυνθος)

Φύλλα περιοδικού που εκδιδόταν στη Ζάκυνθο

Αϊδίν

Φύλλα εφημερίδας που εκδιδόταν στη Σμύρνη (1874-1876)