Αγιωνύμια-Επιγραφές ειληταρίων

Τίτλος

Αγιωνύμια-Επιγραφές ειληταρίων

Φορέας

Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΒΜΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Names and epithets of saints - Inscriptions of scrolls and books

Περιγραφή

Greek :

Greek : Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα ονόματα και τους επιθετικούς προσδιορισμούς των αγίων όπως εμφανίζονται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική. Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα κείμενα που καταγράφονται στα ειλητάρια ή τα βιβλία που κρατούν οι άγιοι, όπως εμφανίζονται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική.

Θέματα

Βυζαντινή αρχαιολογία, Βυζαντινή τέχνη, Βυζαντινή ζωγραφική, Μεταβυζαντινή αρχαιολογία, Μεταβυζαντινή τέχνη, Μεταβυζαντινή ζωγραφική, Χριστιανική λατρεία, Ορθοδοξία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-19 18:33:54

Μέγεθος

περίπου 520 καταγραφές

Γλώσσα

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2006 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ανήκουν στον Φορέα

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Βαλκάνια
Ρωσία 60, 100
Τουρκία 39, 35
Παλαιστίνη
Ιταλία 42.83333, 12.83333
Κεντρική Ευρώπη
Περίοδος Από Έως
Μεσαιωνική περίοδος
Βυζαντινή περίοδος
Ύστερη μεσαιωνική περίοδος 13ος αι. μ.Χ. 15ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2006 έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://academyofathens.silktech.gr/epigrafes/login.php