Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Τίτλος

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Φορέας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Domenikos Theotokopoulos (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιακή εφαρμογή που περιέχει αντίγραφα των έργων του Θεοτοκόπουλου που εκτίθενται στο μουσείο, συνοδευτικό υλικό σχετικά με τις επιρροές, την τεχνική και τη θεματολογία τους και χρονολόγιο της ζωής του ζωγράφου.

Θέματα

Τέχνη, Ζωγραφική

Τελευταία τροποποίηση

2015-11-09 12:42:04

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής. H συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online.

Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της φυσικής : El Greco

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/?lang=gre