Νομισματική Συλλογή

Τίτλος

Νομισματική Συλλογή

Φορέας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Numismatic Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή διαρθρώνεται χρονολογικά σε οκτώ ενότητες που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ιστορικές περιόδους, από τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες ως την εποχή του Ευρώ. Η παρουσίαση των νομισματικών αντικειμένων γίνεται σε ειδικές θυρίδες, ενώ σε συμπληρωματικές προθήκες εκτίθενται νομισματικά σύνολα («θησαυροί») σε συνδυασμό με συναφές αρχειακό και εποπτικό υλικό (έγγραφα, χάρτες κ.ά.). Οι τέσσερις τελευταίες ενότητες αποτελούν ειδολογικές ομαδοποιήσεις, καθώς σε αυτές εκτίθενται μολυβδόβουλα, μετάλλια, νομισματικά κοσμήματα και ένα αφιέρωμα στους σημαντικότερους δωρητές της νομισματικής συλλογής του Μουσείου.

Θέματα

Ιστορία, Νομισματική, Αρχαιολογία, Υλικός πολιτισμός, Οικονομική Ιστορία

Μέγεθος

8.000 αντικείμενα (νομίσματα, χαρτονομίσματα, μετάλλια, μολυβδόβουλα, κοσμήματα)

Γλώσσα

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Λατινικά

Οθωμανικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : νομίσματα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Φυσικό Αντικείμενο : κοσμήματα

Φυσικό Αντικείμενο : μετάλλια

Φυσικό Αντικείμενο : χαρτονομίσματα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μέταλλο

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έχει δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής. Ιδιοκτήτες τεκμηρίων συλλογής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών /Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού). Η συλλογή διατίθεται με πολλαπλές άδειες.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διεύθυνση: Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Πόλη

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Χώρα

Ελλάδα