Οικιστικός και Χωροταξικός Χάρτης της Ελλάδος. Έκδοσις του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως

Τίτλος

Οικιστικός και Χωροταξικός Χάρτης της Ελλάδος. Έκδοσις του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Residential and spacial map of Greece. Publicationof the Under-Secretariat for Reconstruction (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Στο ΚΕΙΝΕ απόκειται ένα σώμα 32 οικιστικών και χωροταξικών χαρτών των περιφερειών της Ελλάδος οι οποίοι εκδόθηκαν την περίοδο 1947-1951 από το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως. Περιλαμβάνουν πληροφορίες για το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα όρια νομών, επαρχιών και κοινοτήτων, τις ονομασίες και το μέγεθος των οικισμών, τον αριθμό των κατοικιών, τα όρια νομών, επαρχιών και κοινοτήτων. Οι χάρτες αυτοί οφείλονται στο έργο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας και Προϊστάμενος του Γραφείου Χωροταξικών και Πολεοδομικών Ερευνών και Μελετών (ΓΧΠΜΕ) που ιδρύθηκε το Μάιο του 1940 στο Υπουργείο Συγκοινωνιών υπό τη διεύθυνση του εμπνευσμένου πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη (1913-1975). Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ο ρόλος του ΓΧΠΜΕ επικεντρώθηκε στο να προετοιμάσει τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας. Από τα στελέχη της ΓΧΠΜΕ, με προεξάρχοντα τον Δοξιάδη, δημιουργήθηκε, το 1945, το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως το οποίο υπήρξε η ατμομηχανή της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας. Οι 32 χάρτες της συλλογής, που ψηφιοποιήθηκαν και γεοαναφέρθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό», αποτελούν προϊόν της ερευνητικής του δουλειάς του ΓΧΠΜΕ και πρέπει να συνεξεταστούν με το τετράγλωσσο έργο του «Θυσίες της Ελλάδος: Αιτήματα και επανορθώσεις στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο» (Αθήναι, Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, 1947).

English : The Modern Greek History Research Centre has a body of 32 residential and spatial maps of regions of Greece that were issued during the period between 1947 and 1951 by the Deputy Ministry of Reconstruction. These maps contain information about the road and rail network, the boundaries, of counties, provinces and municipalities, the names and the size of settlements, the number of homes, as recorded in the early post World War II period.

Θέματα

Χάρτες, Οικιστικοί χάρτες, Χωροταξικοί χάρτες, Νεότερη ελληνική ιστορία, Ανοικοδόμηση, Πολεοδομία,

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-23 12:20:22

Μέγεθος

32 ψηφιοποιημένοι χάρτες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1947 έως: 1951

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

Τύποι Χαρτών

Οικιστικοί χάρτες

Χωροταξικοί χάρτες

Χάρτες δικτύων μεταφορών

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Πελοπόννησος

Κρήτη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Ήπειρος

Αιγαίο

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Θράκη

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

32

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems